Graan eraf? Bekalk uw percelen

17 juli 2014 - Expertartikel

De graanoogst staat alweer voor de deur. De periode tussen graanoogst en inzaaien van een groenbemester is het meest geschikt om uw percelen te bekalken. Hiermee verbetert u de bodemstructuur en verhoogt u de pH.

Direct na de oogst begint de reparatie van uw percelen. Bekalking is één van de belangrijkste ‘tools’ die u als akker- of tuinbouwer in handen heeft om de bodemvruchtbaarheid van uw percelen op peil te houden of te verbeteren. Door bekalken verhoogt u de effectieve CEC van de bodem. Hiermee zorgt u ervoor dat voldoende nutriënten aan het klei-humus-complex gebonden kunnen worden. U vergroot de ‘keuken’ van uw percelen. Door bekalken zullen uw percelen beter in staat zijn om nutriënten na te leveren aan het gewas. Gaat u na het bekalken drijfmest uitrijden over uw percelen? Zorg er dan voor dat er een week of twee tussen moment van bekalken en bemesten zit. De keuken heeft dan nieuwe ruimte.

Fysische eigenschappen verbeteren

Naast de pH-verhoging (door de carbonaat in kalk) bevordert de calcium in kalk de bodemstructuur. Uw bodem bestaat uit klei, silt en zand. Dat is veelal een vast gegeven.  De verhouding tussen deze deeltjes kunnen slemp veroorzaken. De calcium in de kalk zal de bodemdeeltjes met organische stof binden en daardoor het risico op slemp verminderen.

Risico lage pH

Op veel percelen is de pH aan de lage kant. De pH bepaalt voor een groot deel de beschikbaarheid van nutriënten. Als de pH lager wordt zal de beschikbaarheid van onder andere mangaan en koper en zink toenemen. Een te lage pH zorgt er echter ook voor dat schadelijk elementen als aluminium in de oplossing komen. Teveel aluminium zal de plantenwortels broos maken. De optimale pH is afhankelijk van het organische stofgehalte en de textuur maar zou altijd boven de 5 moeten liggen.

Vinger aan de pols

Wilt u weten wat de actuele pH van uw percelen is? Laat dan uw grond bemonsteren en analyseren. Met BemestingsWijzer doet u uitgebreid onderzoek naar alle onderdelen van de bodem.