Gras in de aar?

21 juni 2018 - Expertartikel

In deze tijd van het jaar schiet het gras in de aar, het gewas wordt daardoor stengeliger.

Voor de verteerbaarheid is het goed om wat vochtiger in te kuilen dan de eerdere sneden. Bij een lager gehalte droge stof, verloopt het conserveringsproces in de kuil intensiever. De melkzuurbacteriën ontwikkelingen zich sneller in een vochtiger omgeving. Daardoor vindt ook meer afbraak van celwanden plaats, wat de verteerbaarheid van het ingekuilde product ten goede komt. Als het gras bloeit, kunt u dan ook het beste snel na het maaien inkuilen. Voordrogen tot maximaal 40 procent droge stof is voldoende.