Grip op Erwinia door hygiëne en vochtbeheersing

15 april 2014 - Expertartikel

Door werkzaamheden in het gewas ontstaan vaak wonden. Bij een hoge luchtvochtigheid blijft wondweefsel lang nat waardoor makkelijk infectiepoorten ontstaan voor bacteriën en schimmels. Met name Erwiniabacteriën kunnen op deze manier veel schade veroorzaken.

Erwiniabacteriën komen vrij algemeen voor, maar kunnen in diverse teelten problemen veroorzaken. “Erwiniabacteriën zijn ‘pectolytische’ bacteriën die celwanden kunnen afbreken”, vertelt Trudie Coenen. Zij is PlantDoctor bij Eurofins Agro. “Tijdens dit proces ontstaan natrotsymptomen. Het natrot verspreidt een visgeur. Onder warme en vochtige omstandigheden kunnen deze bacteriën zich goed vermeerderen en verspreiden. Een aantasting kan zich hierdoor snel uitbreiden en tot grote schade leiden.”

Schade voorkomen en beperken

Als u schade wilt beperken of voorkomen, dan is het van belang om ervoor te zorgen dat de relatieve vochtigheid (RV) niet te hoog is, om wondweefsel zoveel mogelijk te beperken of snel te laten opdrogen en om hygiënisch te werken. Trudie Coenen: “Met hygiënisch werken kan je als teler niet snel overdrijven. Hygiëne is eigenlijk altijd goed. Het kost tijd, maar een besmetting kost veel meer tijd en geld.” 

Hygiënisch werken

Denk bij hygiënisch werken in ieder geval aan het direct verwijderen van aangetaste planten en vruchten. Ontsmet mesjes en ander gereedschap zeer frequent. Gebruik handschoenen bij de werkzaamheden. Raap ook de geïnfecteerde vruchten van de grond. Hierdoor voorkomt u overdracht door insecten. Hierdoor zal het ook minder fruitvliegen aantrekken die op rottend fruit afkomen. 

Ontsmetting van drainwater

Daarnaast is schoon gietwater belangrijk. Het risico op herinfectie is echter nog steeds groot als het water in contact komt met besmette wortelresten in de druppelaar. Ontsmetting van drainwater is belangrijk, niet alleen met UV of een verhitter, maar ook met oxidatieve producten die een lange nawerking hebben in het watersysteem. Ook in de naoogst is het gevaar op een besmetting nog niet geweken. Maak daarom dagelijks de transporteenheden schoon en de onderdelen van de sorteermachine.

Veel gewassen gevoelig

Voor Erwinia zijn heel veel gewassen gevoelig, ook in de sierteelt. Bij onder andere dahlia, begonia, yucca, geraniums, klanchoë, sansevieria, dieffenbachia en orchideeën kan Erwinia een probleem zijn. Maar ook tijdens de trek van witlof kunnen zich problemen voordoen, voornamelijk in de laatste fase van de trek waarbij Erwinia carotovora carotovora en Erwinia chrysanthemi natrotproblemen kunnen veroorzaken.

In de pootaardappelteelt zijn Erwiniabacteriën ook niet onbekend. Ze veroorzaken zwartbenigheid, zachtrot en stengelnatrot. In de fruitteelt veroorzaakt Erwinia amylovora schade, bijvoorbeeld bij appel en peer. Onlangs werd nog een nieuwe Erwinia species (Erwinia pyrifoliae)  ontdekt  in aardbei.

Snel afsterven

In komkommer, tomaat en paprika komt Pectobacterium carotovorum (voorheen Erwinia carotovora subsp. carotovora) regelmatig voor. Trudie Coenen: “Het merg in de stengel wordt eerst bruin, waarna uiteindelijk een holle stengel overblijft. De plant kan bij hoge temperaturen en bij een hoge luchtvochtigheid snel achteruit gaan. De bacterie vermeerdert zich onder deze omstandigheden erg snel en de plant kan binnen zeer korte tijd afsterven.”

Bij zieke of afwijkende planten wilt u snel weten wat de oorzaak is. De PlantDoctor van Eurofins Agro stelt snel en betrouwbaar de diagnose en adviseert over noodzakelijke maatregelen.