Het ene rantsoen is het andere niet

4 december 2019 - Veehouderij

Het voer aan het hek wil nog weleens verschillen van het berekende rantsoen. De koeien krijgen dan niet het meest optimale rantsoen. Met als gevolg verminderde melkgift en een slechte gezondheid. Met RantsoenCheck weet u wat uw koeien vreten en kunt u tijdig maatregelen nemen om problemen te voorkomen.

“Je besteedt als boer samen met de voeradviseur veel tijd en aandacht aan het optimale rantsoen. Maar het is de vraag of de koeien dit ook daadwerkelijk krijgen,” stelt Dennis Klein Koerkamp, Productmanager Veehouderij bij Eurofins Agro. “ In feite heb je namelijk te maken met zes verschillende types rantsoen op een melkveebedrijf.” Hij somt op:

“Door allerlei oorzaken kunnen hierin verschillen optreden. Het kan gebeuren dat een rantsoen niet helemaal goed is gemengd in de mengvoerwagen of dat er bij het laden vergissingen worden gemaakt. Soms gebeurt dat structureel en soms ook onbewust. Dat zie je niet direct, maar dat heeft natuurlijk wel effect op de nutritionele waarde van het voer. Een extra controle van het voer geeft dan nuttig inzicht. Je kan dan bijvoorbeeld de manier van laden of de manier van mengen aanpassen.”

Wisselende kuilen

“Waar we nu bovendien rekening mee moeten houden is dat de gras- en maiskuilen zéér divers zijn  de afgelopen jaren,” vertelt Klein Koerkamp. “Het berekenen van een optimaal rantsoen is daarmee een hele uitdaging. Met RantsoenCheck kan je controleren of de koeien daadwerkelijk krijgen wat op papier is uitgerekend. Zeker bij wisselende kwaliteiten van de gras- en maiskuilen, is het verstandig om het rantsoen meerdere keren per seizoen te controleren en op afwijkingen te anticiperen.”

RantsoenCheck is eenvoudig zelf uit te voeren. De productmanager: “Eurofins Agro heeft daarvoor handige pakketjes beschikbaar, die bestaan uit een doosje, een plastic zak en een order formulier. Je neemt op een paar plekken aan het hek een plukje van het voer en verzamelt dit in een zakje. Dit stuur je vervolgens op in het doosje met het daarbij behorende formulier. Binnen vijf dagen krijg je het verslag van het onderzoek. Snel en betrouwbaar.”

De uitslag van het onderzoek kun je grofweg op vier manieren benutten.

  1. Vergelijking tussen het berekende en gevoerde rantsoen
  2. Beoordeling van het mengen: is het rantsoen homogeen
  3. Beoordelen van de voerselectie door de koeien
  4. Analyse van onbekende rantsoenen, bijvoorbeeld voor het jongvee

Meer weten bekijk RantsoenCheck op onze site. Wil je RantsoenCheck bestellen neem contact op via klantenservice-agro@eurofins.com of 088 876 1010.