Grondonderzoek vanaf het allereerste begin

18 juli 2017 - Expertartikel

Het oudste grondanalyseverslag van een perceel dat nog steeds in gebruik is bij het bedrijf werd onlangs ingestuurd door Fré Zijlker uit Midwolda. Het stamt uit 1937. Hij heeft zelfs nog oudere verslagen in huis van een perceel dat niet meer in gebruik is: uit 1934. Het is wel duidelijk dat het bedrijf grondonderzoek doet sinds het allereerste begin.

Eurofins Agro riep ondernemers op, vanwege onderzoek naar bodemvruchtbaarheid, om oude analyses in te sturen van percelen die nog steeds in bedrijf zijn. Door oude gegevens te verbinden met recente gegevens en het bodemmanagement hopen we nieuwe inzichten te krijgen over het verloop van bodemvruchtbaarheid. De heer Zijlker ontving de prijzen, een schop van Spear&Jackson en een waardebon voor het bijmestonderoek CHECK, uit handen van rayonmedewerker Bé Tammes. Productmanager Arjan Reijneveld was aanwezig om toelichting te geven op het grondonderzoek van Eurofins Agro.

Volop historie

Het voormalige Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek, de oudste voorloper van Eurofins Agro, is in 1928 begonnen met grondonderzoek. Het verslag stamt dus uit de beginfase van het grondonderzoek in Nederland. Overigens is er veel historie in bedrijf. Fré Zijlker is de tiende generatie die het boerenbedrijf runt aan de Hoofdstraat in Midwolda. Het bedrijf bestaat al sinds de 16e eeuw en door overerving van vader op dochter is het alleen de laatste generaties in bezit van een Zijlker. Tegenwoordig ligt het bedrijf aan de rand van het nieuwe en grootschalige bouwproject Blauwe Stad. De statige Oldtambtster boerderij waarin de familie Zijlker woont, stamt uit 1870.

Dorp en kerk verplaatst

Zijlker heeft allerlei oude documenten in bezit. Zo is er de eigendomsakte uit 1717 en een kaart met de perceelverdeling van destijds, op perkament geschreven. Zijlker: “De percelen zijn steeds een stukje langer geworden door drooglegging van de binnenzee, de Dollard.” Op de kaart is zelfs nog een kerk te zien die er nu niet meer staat. “Die kerk vormde ooit het hart van het dorp, maar dat is in het water komen te liggen. In de tijd van deze kaart lag de kerk aan de zee. Nog in de 18e eeuw werd de kerk gesloopt.” Zo oud is het bedrijf dus al en ook al in de familie.

Diverse grondsoorten

Zijlker boert op 113 hectare op diverse grondsoorten: van lichte zandgrond tot zeeklei. Ook heeft hij een aantal percelen op venige grond. Fré Zijlker: “In het gebied is het hoogveen overstroomd en is klei afgezet. Het veen zit op meer dan een meter onder klei. Een ander deel bestaat uit dalgrond.”Hij verbouwt er de laatste jaren met namen granen, koolzaad en luzerne voor de drogerij. Vroeger was het bouwplan diverser: er werden bijvoorbeeld erwten, kapucijnen, winter- en zomergerst, kanariezaad en haver verbouwd. Ook suikerbietenzaad was een groot gewas voor de Zijlkers. En er werd er klaver voor de paarden verbouwd. Het bedrijf telde eind jaren ’50 nog 8 à 10 paarden en 4 à 5 vaste medewerkers.

Structuur

In zijn jarenlange ervaring heeft Zijlker heel wat grondanalyses voorbij zien komen. Daarbij is hij vooral geïnteresseerd in nutriënten die de oorzaak van gebreksziekten kunnen zijn. “Mangaan bijvoorbeeld in zomergerst of koper in haver. Ook hebben we altijd goed op de bodemstructuur gelet. We gebruiken bijvoorbeeld schuimaarde voor de structuur en een lichte bekalking om de pH op orde te houden. Het belang van zwavel is ook steeds groter geworden vanwege de afgenomen depositie van zwavel uit de lucht.”
Een rulle en vruchtbare bodem is altijd belangrijk geweest in de verschillende generaties Zijlker. De percelen waren dan ook altijd dik in orde. De organische stof is bijvoorbeeld –in de loop van decennia - licht gestegen van 2,5 naar tussen de 3 à 4 procent. De laatste jaar wordt er niet meer geploegd door Fré Zijlker. “Het levert een rullere bovenlaag op en vooral ook arbeidsgemak.”