Handig hulpmiddel voor efficiënt beregenen

19 juli 2018 - Expertartikel

Volgens het KNMI komt afgelopen maand in de top 10 van droogste juni-maanden sinds 1906. Maar hoeveel moet je nu beregenen en waar? De pF-curve in de bodemanalyse is daarbij een nuttig hulpmiddel voor efficiënt beregenen van gras- en maïsland.

Beregenen kost tijd en geld. Het is alleen zinvol als de inspanningen opwegen tegen de opbrengsten. Teveel beregenen werkt juist contraproductief, want dat kan zorgen voor uitspoeling van nutriënten. Bovendien wilt u zuinig omspringen met diesel en water. Het is de kunst het goede moment en de juiste hoeveelheid te kiezen. Dat kunt u relatief eenvoudig zelf bepalen met de pF-curve en een vochtmeter. De pF is onderdeel van het bodemonderzoek BemestingsWijzer Grasland. De figuur wordt bepaald aan de hand van de fysische bodemeigenschappen (textuurkengetallen) en de hoeveelheid organische stof.

De pF-curve toont twee grenswaarden. De eerste is de veldcapaciteit, dat is de maximale hoeveelheid water die het veld kan vasthouden. Meer geven is niet zinvol, omdat de bewortelde zone dit niet vasthoudt. De tweede is het verwelkingspunt, vanaf dit punt zit het water zo vast aan bodemdeeltjes dat de plant geen water meer kan opnemen. Daartussen ligt het optimale punt voor het aanvullen van vocht in de bodem.

Met behulp van de pF-curve en een vochtmeter kunt u berekenen hoeveel millimeter beregenen zinvol is. Door de pF-curven van verschillende percelen te vergelijken ziet u bovendien welk perceel het meest droogtegevoelig, zodat u het beregenen optimaal kunt plannen.

Maïs

Maïs is van nature relatief goed bestand tegen droogte, maar op enkele momenten van de teelt is een goede vochtvoorziening belangrijk. Dat zijn de fases met de sterke lengtegroei en rondom de bloei. Vochttekort wordt nijpend als het blad na de nacht nog steeds gekruld is.