Heftige neerslag: veel nutriënten uitgespoeld

10 juni 2016 - Expertartikel

De heftige regens van de afgelopen twee weken hebben met name in het Zuid-Oosten van Nederland, België en Zeeuws-Vlaanderen  voor uitspoeling en vervluchtiging van nutriënten geleid. Het is raadzaam voor de huidige teelt een extra CHECK uit te laten voeren.

Met name stikstof, zwavel en borium zijn zeer uitspoelingsgevoelig. “We zijn de laatste jaren wel wat gewend als het gaat om heftige regenbuien, maar wat we de laatste twee weken hebben gezien is wel heel extreem”, stelt Arjan Reijneveld. Hij is productmanager bij Eurofins Agro. “In heel extreem natte gebieden vinden we maar 10 kilogram stikstof per hectare. In drogere gebieden is de variatie heel groot: tussen de 10 en 200 kilogram per hectare. De stikstof is uit de bodem vervluchtigd en uitgespoeld. Soms is het uit de mestkorrel gewoon weggespoeld. Voor minerale stikstof uit dierlijke mest geldt hetzelfde als voor de stikstof die al aanwezig was in de bodem.”

 

 

Anaerobe situatie in de grond

Als water te lang op het land blijft staan kan dat ook grote gevolgen hebben voor de huishouding van voedingsstoffen voor het gewas. Reijneveld: “Er ontstaat dan een anaerobe, dus zuurstofloze, situatie waarbij anaerobe bacteriën actief worden in de bodem en bijvoorbeeld stikstof vervluchtigt. Ook heeft het gevolgen voor een groot deel van het bodemleven, waardoor niet alleen het bodemleven zelf ‘een klap’  krijgt, maar ook de mineralisatie in een lagere versnelling terecht komt.”

 

 

Zwavel

Voor zwavel geldt grotendeels hetzelfde. In heel natte gebieden vinden we via CHECK-onderzoek slechts 5 tot 10 kilogram zwavel per hectare. In drogere gebieden is er een variatie van 10 tot 180 kilogram per hectare.

 

 

Extra controlemoment inbouwen

Ronald van der Meijden, commercieel technisch specialist bij McCain benadrukt het belang van bijbemesten. “Ik kom bij bedrijven in Nederland, België en ook in Frankrijk. Je ziet dat zicht op de voor de plant beschikbare nutriënten lang niet altijd paraat is. De situatie kan door de weersomstandigheden totaal anders zijn. Maar los daarvan is het altijd verstandig om gericht bij te bemesten op basis van cijfers. Door een meting te verrichten is het mogelijk om in te spelen op de actuele situatie. Dit voorkomt extra schade in opbrengst en kwaliteit van het gewas.”

 

 

Mangaan en magnesium

Volgens van der Meijden is het van belang om direct ook aan de andere nutriënten te denken. “Bij de aardappels komen we nu in de loofgroeifase. De aardappelplanten hebben dan behoorlijk mangaan nodig voor een steviger gewas. Denk dan aan pure mangaan, en als er sprake is van uitspoeling aan mangaansulfaat. Daarna komt de fase dat aardappelplanten vaak extra magnesium kunnen gebruiken. Denk dan ook aan bitterzout als optie. Op deze manier bemest je niet alleen mangaan en magnesium bij, maar ook zwavel.”