Het ‘zwarte goud’ meten in mest en compost

7 maart 2017 - Expertartikel

In zowel mest als compost kan Eurofins Agro organische stof analyseren. Organische stof heeft als het ‘zwarte goud’ diverse functies in de bodem. Zeker sinds de bemestingsruimte beperkt is, is het relevant om de aanvoer van organische stof te weten.

Het gehalte organisch materiaal in de bodem bepaalt voor een groot gedeelte hoe die bodem functioneert en is dus essentieel voor de grondteelt. Het is naast CEC (klei-humuscomplex) de belangrijkste graadmeter voor bodemvruchtbaarheid. Organische stof werkt als een buffer in de bodem. Belangrijk voor de buffering van water en nutriënten. Meststoffen spoelen hierdoor minder snel uit. Voor een efficiënte benutting van nutriënten is organische stof dus zeer belangrijk.

Bodemvruchtbaarheid

Boeren en telers kennen over het algemeen het gehalte organische stof in de bodem, door grondonderzoek te laten doen. Organische stof wordt afgebroken, en elk jaar moet dit worden aangevuld. De organische stofbalans op het bemestingsverslag van Eurofins Agro geeft hiervoor duidelijk inzicht.
Met organische stof kan de bodem ook daadwerkelijk verbeterd worden. De aanvoer van organische stof draagt bij aan de vergroting van de bodemvruchtbaarheid. Daarvoor is het wel belangrijk om te weten welke kwaliteit mest of compost er als bodemverbeteraar wordt gebruikt. Het gehalte organische stof in mest of compost geeft daarvoor goede handvatten.

Functies organische stof

Organische stof heeft ontzettend veel functies voor de bodem. Het heeft effect op de bewortelbaarheid, bewerkbaarheid van de bodem, de levering van nutriënten, luchthuishouding, waterdoorlatendheid, het vermogen om vervuilende stoffen af te breken en de verkruimelbaarheid. Een andere belangrijke eigenschap is het watervasthoudend vermogen. De plantengroei is voor een groot gedeelte dus afhankelijk van de kwantiteit en kwaliteit van de organische stof.

Organische stof heeft ook directe invloed op het bodemleven. Door een regelmatige aanvoer van organisch materiaal wordt het bodemleven gestimuleerd. 

Kwaliteit organische stof

Niet alleen de hoeveelheid organische stof is van belang, ook de kwaliteit. De kwaliteit van organische stof is echter een ingewikkeld begrip en onderwerp van discussie en onderzoek. Eurofins Agro is hier actief bij betrokken en doet zelf onderzoek naar de kwaliteit van organische stof in de bodem via pyrolyse. Met deze methode kunnen de diverse fracties organische stof (kwaliteit) worden gemeten. Wij verwachten hiermee veel nieuwe inzichten te genereren voor de boer, maar ook voor specialisten en  onderzoekers.