Hoe melken de maiskuilen van 2018?

2 april 2019

Wat is de waarde van zetmeel en VEM in de maiskuilen van 2018? Door de droogte in het afgelopen seizoen zien we zeer veel variatie in de voederwaarde. Dit heeft invloed op de melkproductie en gezondheid van de koeien. We zien vooral veel spreiding in het zetmeelgehalte bij vergelijkbare VEM-gehaltes. Hoeveel invloed heeft een laag zetmeelgehalte als de VEM wel op peil is? Eurofins Agro nam een kijkje in de praktijk.

Eurofins Agro heeft een klein kwalitatief onderzoek uitgevoerd om te inventariseren hoe de maiskuilen van 2018 melken. Uit onze data hebben we maiskuilen geselecteerd met 980 VEM en een selectie gemaakt van maiskuilen met een zetmeelgehalte van onder 300 g/kg en boven 350 g/kg. De melkveehouders die deze maiskuilen momenteel voeren aan hun melkkoeien zijn ondervraagd.

Mais met 980 VEM en < 300 g/kg zetmeel

Over het algemeen viel de melkproductie van deze kuilen nog niet tegen geven de veehouders aan. Een maiskuil met een laag zetmeelgehalte en een VEM van 980 resulteert niet gelijk in minder energie, het VEM-gehalte is immers wel op peil.

De zetmeelarme kuilen blijken wel trager te zijn dan de kuilen met een hoger zetmeelgehalte en vergelijkbaar VEM-gehalte. Dit resulteert op veel bedrijven in een hoger vetgehalte, maar niet in hogere eiwitgehaltes. De ondervraagde melkveehouders compenseren dit in de praktijk veelal door er een pittige graskuil tegenaan te voeren. Een ander voert de maiskuil met een laag zetmeelgehalte op door deze mais samen met een maiskuil met een hoog zetmeelgehalte te voeren.

Ook voerde een melkveehouder maïsmeel aan zijn melkkoeien voor extra energie. Dit had hij samen met zijn voeradviseur besloten naar aanleiding van het tegenvallende analyseresultaat. Echter konden zijn koeien de extra energie niet verwerken, dus stopte ze met voeren van maïsmeel. Hierdoor steeg de gemiddelde melkproductie van 10.500 kg melk naar 11.000 kg melk

Sabrina Podesta van Eurofins Agro legt dit verschijnsel uit: “Wanneer je het rantsoen nog verder vertraagd met maïsmeel, kan het averechts werken. Maiskuilen met een normaal VEM-gehalte en een laag zetmeelgehalte geven niet per se minder energie. Deze mais bevat wel een andere vorm van energie, deze energie is trager. De maiskuilen halen hun energie niet uit de kolf, maar uit de stengel van de maisplant. Als u de huidige melkproductie wilt behouden, moet u wel gas blijven geven, bijvoorbeeld met een vlotte kuil of met tarwe.”

Mais met 980 VEM en > 350 g/kg zetmeel

De maiskuilen met een normaal zetmeelgehalte melken gewoon goed, zoals verwacht. De mais wordt erg smakelijk gevonden. Bovendien hebben ze een positief effect op zowel het eiwit- en vetgehalte als de melkproductie. Een van de ondervraagde had zelfs een stijging van 0,05% in eiwitgehalte en 0,5% in vetgehalte vergeleken met vorig jaar,

Normaal VEM + laag zetmeel = trage kuil

Kortom, uit dit praktijkoverzicht blijkt dat de VEM als maat voor bruto energie een goede indicator kan zijn. Maar dat de VEM uit zetmeel(kolf) of plant wel degelijk invloed heeft op de verteringssnelheid en de gehaltes. Het zetmeel zorgt voor een hogere verteringssnelheid en hogere gehaltes.

Meer weten over uw maiskuil? Penskarakter Snijmaïs geeft inzicht in de verteringssnelheid en energie van uw maiskuil.