In Duitsland met grondonderzoek veel te winnen

9 september 2015 - Expertartikel

In Nederland is Eurofins Agro voor boeren een bekende partij om grondonderzoek te doen. In Duitsland ontdekken ook steeds meer ‘ Landwirte’ de meerwaarde van uitgebreid bemestingsonderzoek. “Dat levert Duitse akkerbouwers en veehouders veel nieuwe inzichten.”

Eurofins Agro zet nieuwe stappen als het gaat om bemestingsonderzoek in Duitsland. “Wij willen Duitse akkerbouwers op grotere schaal kennis laten maken met ons bemestingsonderzoek”, vertelt Katrin Oltmer. Zij is de nieuwe contactpersoon voor bemesting en grond in Duitsland.

Kapitaal van de boer

“De grond is het kapitaal van de boer. Die is bepalend voor de opbrengst. Werken met grond is tegelijkertijd denken aan de lange termijn. Nederlandse boeren weten dat als geen ander. In Nederland is er op dat punt veel kennis en de meeste boeren zien het belang van uitgebreid grondonderzoek. Het helpt simpelweg om de opbrengst te verhogen en de percelen ook voor de lange termijn gezond te houden.”

Het antwoord op bodemvragen

In Duitsland zien ‘Landwirte’ ook het belang van de grond. Toch is uitgebreid grondonderzoek er verre van vanzelfsprekend. Katrin Oltmer: “De meeste analyses bestaan alleen uit pH, fosfaat,  kalium en magnesium. Deze onderzoeken maken geen verschil tussen bodemvoorraad en plantbeschikbaarheid. Hoeveel kan de bodem naleveren? Hoeveel is er voor de huidige teelt beschikbaar? Welke fosfaat kan vrijkomen en welke ligt vast in de bodem? En bovendien: hoe zit het met de andere nutriënten en sporenelementen? Duitse boeren weten daar meestal niet het antwoord op.”

Veel extra’s

De analyses van Eurofins Agro laten ook zien hoe het zit met organische stof, de slempgevoeligheid, de structuur, bodemleven en de beregeningsmogelijkheden. Katrin Oltmer: “De partijen die nieuw met ons samenwerken in Duitsland zijn enthousiast. Dat geeft ons het vertrouwen dat er behoefte is om percelen te verbeteren en te werken aan vruchtbare bodems, ook voor de lange termijn.”