Is de uitslag van uw grondmonster nog geldig?

25 januari 2019 - Expertartikel

Als u dit jaar mee wilt doen aan de regeling fosfaatdifferentiatie is het goed om te bekijken of u nog percelen moet bemonsteren. Om mee te kunnen doen heeft u een geldig grondmonster nodig. De uitslagen zijn vier jaar geldig, dit houdt in dat de monstername van het betreffende perceel na 15 mei 2015  moet zijn geweest.

Voordelige fosfaattoestand

Door deel te nemen aan de regeling fosfaatdifferentiatie kunt u in veel gevallen meer drijfmest gebruiken voor de bemesting van uw gras- en maïsland. Dit scheelt mestafzetkosten en zorgt voor behoud van uw bodemvruchtbaarheid. Namelijk, als u percelen heeft met een neutrale of lage fosfaattoestand mag u meer fosfaat gebruiken.

U kunt zich aanmelden voor de regeling fosfaatdifferentiatie via de Gecombineerde opgave. Dat moet uiterlijk 15 mei 2019 gebeuren. Bij de aanmelding moet u de fosfaattoestand van de bodem uitdrukken in een PAL-getal voor grasland en een Pw-getal voor bouwland (maïs).

Geen grondmonster

Als u geen (geldig) grondmonster heeft van uw percelen moet u rekenen met de laagste fosfaatgebruiksnorm. Hierdoor kunt u dus met minder fosfaat bemesten.

De regels op een rij

U vindt de bemestingshoeveelheden in onderstaande tabel. De fosfaatgebruiksnormen (in kg P per ha per jaar) gebruikt u om de totale fosfaatgebruiksruimte voor meststoffen voor uw bedrijf te berekenen. U rekent met de oppervlakte landbouwgrond zoals die op 15 mei bij uw bedrijf in gebruik is.

Heeft u nog geen (geldig) grondmonster voor uw percelen, maar wilt u wel graag meedoen aan de fosfaatdifferentiatie? Bestel dan nu BemestingsWijzer grasland of bouwland.