Juiste bemonstering compost

9 maart 2018 - Expertartikel

Voor een goede analyse van compost is het nodig om op de juiste manier een monster te nemen. De Eurofins Agro-monsternemer kan dit doen voor u of u doet dit zelf.

Als u zelf een monster wilt steken, is het zaak om dit op de juiste manier te doen. Alleen dan krijgt u een betrouwbaar resultaat. Voor keurcompost is het niet toegestaan om zelf te bemonsteren.

 Hier de richtlijnen:

Voor bacterieel onderzoek geldt bovendien:

Voor de afhandeling van een monster:

Verzend het monster plus formulier dezelfde dag nog naar Eurofins Agro.