Kali belangrijk voor droogteresistentie

19 juli 2018 - Expertartikel

De aanvoer van kali op grasland is een actueel punt van aandacht. Het element is belangrijk voor de droogteresistentie. In veel gevallen kan een kleine dosering kali typische stressfactoren in de zomer en het najaar, zoals roest, voor grasland beperken. 

De hoeveelheid beschikbare kali staat onder druk. Door de lagere gehaltes in drijfmest en de verminderde drijfmestgift ontstaat er al snel een tekort. Bij een bemesting van 230 kg stikstof uit dierlijke mest is er sprake van netto onttrekking van kali bij een opbrengst van slechts 8 ton droge stof per jaar. Vooral in droge periodes, wanneer toch al minder drijfmest wordt uitgereden, dreigt krapte. Daarnaast kan kalium ook uitspoelen als gevolg van heftige regenval, zoals de zware buien in mei. Dat geldt ook voor andere elementen, zoals natrium.

CEC uit bodemanalyse

In veel gevallen is een spreiding van de kaligift over het seizoen het best. Als u veel kali geeft in de basis en de bindingscapaciteit is gering, dan gaat een deel van de verstrekte kali verloren. De bindingscapaciteit hangt samen met de grootte van het klei-humus-complex of CEC. U vindt informatie hierover in de uitslag van uw bodemonderzoek. Bij een kleine CEC is de kans groot dat bij hevige neerslag veel kali uitspoelt en uw gras of maïs een extra K-gift in de zomer kan gebruiken.

Per keer een kleine hoeveelheid

Vooral op lichte grond is een aanvullende kalibemesting in veel gevallen aan te raden. In droge periodes kan de kali-toestand het verschil maken en zorgen dat het gras er goed doorheen komt. Het is wel raadzaam om de aanvullende gift per snede beperkt te houden, zeker in geval van beweiding. Teveel kali is namelijk niet goed voor de gezondheid van uw vee. Denk aan maximaal 50-100 kg Kali 60 per snede.

Natrium voor smakelijkheid

Voor de smakelijkheid van het gras is natrium cruciaal. Natrium zorgt voor een betere opname en een betere afgrazing van de percelen. Dat wordt juist zeker vanaf de maand augustus belang.