Kali op maïspercelen: hoeveel moet erop?

22 april 2014 - Expertartikel

Hebben uw percelen extra kali nodig? Om dat te bepalen moet u rekening houden met drie factoren: de gewasonttrekking per hectare, de aanvoer via drijfmest en capaciteit van de bodem om kali na te leveren. Zorg dat u minstens zoveel aanvult als het gewas per hectare onttrekt.

In optimale omstandigheden (en dus hoge opbrengst) onttrekt snijmaïs 175-220 kg K per hectare. Dat zijn grote hoeveelheden. Hoeveel kali úw mais onttrekt uit de bodem is relatief eenvoudig te berekenen.

Aanvoer via drijfmest

De hoeveelheid kalikunstmest die u nodig heeft is uiteraard ook afhankelijk van de drijfmest die u gebruikt. Let hierbij niet alleen op de hoeveelheid in kuubs, maar ook op het gehalte kali in de mest. Dit kan erg uiteen lopen per bedrijf (zie onderstaande tabel)! Hoeveel kali zit er in de drijfmest die u aanvoert op het maïsland? Dat weet u exact als u een mestmonster laat nemen of heeft genomen. U weet dan precies hoeveel nutriënten de mest bevat.

Gemiddelden rundveedrijfmest 2014:

Kali k20 k
gemiddeld 5,5 4,6
laagste 4,0 3,3
Hoogste 6,5 5,4

In de berekeningen hieronder ziet u wat de invloed van lage of gemiddelde K-gehaltes in de drijfmest bij verschillende opbrengstniveau ’s is:

Berekening 1: kaligehalte in de mest = 4,5 kg K2O/m3Aanvoer drijfmest: 4,5 K2O m3 -> gift 40 m3 = 180 K2O

Berekening 2: kaligehalte in de mest = 6,5 kg K20/m3Aanvoer drijfmest: 6,5 K20 m3 -> gift 40 m3 = 260 K20

TIP: Afwijkende mestgehaltes hebben dus veel invloed op de Kalibalans. Het is belangrijk om in ieder geval meer dan de onttrekking te bemesten in verband met onvermijdelijke verliezen.  Denk hierbij aan zo’n 50 kg K2O extra.

Naleveringscapaciteit van de bodem

De bodemanalyses van Eurofins Agro's BemestingsWijzer tonen aan hoeveel K uw percelen kunnen naleveren. Het is belangrijk om deze naleveringscapaciteit van de bodem op peil te houden. Alleen dan is het voor de lange termijn mogelijk om de productiecapaciteit goed te houden. Kortom: denk niet alleen aan de teelt voor dit seizoen, maar ook aan de toekomst.

TIP: Is uw Kali-toestand laag, bemest dan zo’n 100 kg K2O meer dan de onttrekking!