KringloopWijzer of BEX? De regels op een rij

4 november 2014 - Expertartikel

Veruit de meeste melkveehouders doen mee aan de bedrijfsspecifieke excretie (BEX). Steeds meer ondernemers beginnen met de KrinloopWijzer. Voor KringloopWijzer gebruikt u exact  dezelfde ruwvoergegevens als voor de BEX. Hieronder een overzicht van de regels voor de bemonstering voor de BEX en KringloopWijzer.

BEX is de basis van en geïntegreerd in de KringloopWijzer. In plaats van forfaitaire normen werken deelnemers aan BEX met de werkelijke fosfaat- en stikstofcijfers op hun bedrijf. Hierdoor kunnen ze meer kuubs drijfmest op het eigen bedrijf aanwenden. De KringloopWijzer brengt voor een bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld.

Om deel te nemen aan BEX en dus ook KringloopWijzer, moet van eigen geteeld voer het volgende bekend zijn:

In de praktijk betekent dit dat van het ruwvoer een volledig voederwaardeonderzoek, inclusief fosfaatbepaling, uitgevoerd moet worden. Als u een partij ruwvoer voor de BEX moet laten onderzoeken, is het financieel erg aantrekkelijk om deze naast voederwaarde en fosfaat, ook op de overige mineralen, inclusief sporenelementen, te laten onderzoeken. Hiermee kunt u de mineralenvoorziening van melkvee, jongvee en droge koeien optimaliseren en zo uw veestapel in topgezondheid houden. Met KuilKenner kunt u de kuilen uitgebreid laten onderzoeken:

Wat zijn ook alweer de voorwaarden om aan BEX mee te kunnen doen? We zetten de regels voor u op een rij:

Bemonsteren van partijen en kuilen

Mengkuilen

Eigen geteeld krachtvoer