Kuilen van 2018 veel broeigevoeliger

24 oktober 2018 - Jaarcijfers

Afgelopen jaar was het inkuilseizoen heel anders dan voorgaande jaren door de extreme droogte. Dit zien we ook weer terug in de samenstelling van het gras, zo ook de broeigevoeligheid. Nu de meeste veehouders al minder ruwvoer hebben ingekuild, is het van belang dat het ruwvoer dat beschikbaar is zo efficiënt mogelijk benut wordt.

Uit cijfers van Eurofins Agro blijkt dat de kuilen van afgelopen jaar veel broeigevoeliger zijn dan de kuilen van 2017. De gemiddelde broeigevoeligheid van 2018 is tot nu toe ongeveer 31, in 2017 was dit ongeveer 27. De gemiddelden liggen beide in dezelfde schaal 20-35. Niet erg broeigevoelig, maar die 4 punten maken wel veel verschil als je kijkt naar voederwaarde, afhankelijk van uw uitkuilmanagement. 

De kuilen van 2018 een veel hogere broeigevoeligheid hebben dan de kuilen van 2017. De kuilen van 2018 komen vaker terug in de schalen 35-50 en >50, extreem broeigevoelig. Er zijn 45.501 kuilen van 2017 geanalyseerd op broeigevoeligheid, waarvan dus 23% gevoelig voor broei en 13% zéér gevoelig voor broei. In 2018 zijn er 16.554 kuilen geanalyseerd op broeigevoeligheid, waarvan er 25% gevoelig zijn voor broei en 20% zéér gevoelig zijn voor broei. Dit is 7% meer dan in 2017.

De extreme weersomstandigheden zijn de oorzaak van hogere broeigevoeligheid in 2018. Doordat de zomer extreem droog was, is het kuilgras veel droger ingekuild dan normaal. Hierdoor is het erg lastig om de gewenste pH te bereiken, om een optimale conservering te bereiken. Wilt u volgend jaar minder droog inkuilen, om zo uw broeigevoeligheid te verkleinen? Probeer dan een kortere veldperiode aan te houden, niet tot minder schudden of niet kneuzen.

Eurofins Agro helpt u graag met het inzichtelijk maken van de broeigevoeligheid in uw kuil, zodat u uw ruwvoer zo efficiënt mogelijk kunt benutten. Dit kan door het kengetal Broeigevoeligheid op uw voederwaardeverslag.