Kwaliteit fritesaardappel afhankelijk van calcium

29 april 2016 - Expertartikel

Eurofins Agro onderzoekt met enkele partners in Polen de relatie tussen calcium en de interne kwaliteit van fritesaardappelen. Na twee jaar onderzoek blijkt de hoofdconclusie stand te houden: de aanwezigheid van voldoende plantbeschikbaar calcium in de bodem verbetert de kwaliteit van aardappelen. 

Op akkerbouwbedrijf Farm Frites Poland Dwa (Polen) is een driejarige veldproef opgezet om bestaande literatuuronderzoeken in de praktijk te testen. Dit project is een samenwerking van Yara bv, Delphy, Farm Frites Poland dwa en Eurofins Agro. De partijen onderzoeken of de interne knolkwaliteit kan worden verbeterd door middel van calciumbemesting. De resultaten van het eerste proefjaar hebben we vorig jaar gepresenteerd. Eind 2016 verwachten we de definitieve resultaten te kunnen presenteren.

Gevoelige rassen

Op het bedrijf van Farm Frites worden verschillende aardappelrassen geteeld, onder andere Russet Burbank en Santana, die gevoelig zijn voor interne kwaliteitsproblemen. In 2014 is Sjoerd Rombout naar Polen afgereisd en in 2015 is Veronica Brolsma in Polen geweest om de aardappelen te beoordelen op kwaliteitskenmerken en om de resultaten te verwerken. Uiteindelijk kunnen we aan de hand van deze resultaten een antwoord geven op de vraag: ‘Is calciumbemesting een mogelijke oplossing om kwaliteitsproblemen tegen te gaan of te verminderen in de aardappelteelt?’

Samenvoegen van data

Na analyse (jaar 1 en 2) blijkt duidelijk dat calciumbeschikbaarheid een effect heeft gehad op de aantasting met bruine harten in Russet Burbank. Een hoger gehalte aan beschikbaar calcium in de grond leidt tot minder aantasting van bruine harten (Fig. 1).

 

Verder gaven de uitslagen van de analyses van beide jaren een mogelijk effect van bemesting zien met 148 kg Ca/ha. Een hogere gift calcium lijkt ervoor te zorgen dat de aantasting met bruine harten in Russet Burbank afneemt. 

Functie van calcium

Calcium is een element dat een belangrijke rol speelt voor de kwaliteit van de aardappel. De functie van calcium in de plant is de doorlatendheid van celmembranen, celdeling en celstrekking. Een gebrek aan calcium kan leiden tot kwaliteitsproblemen, bijvoorbeeld bruine en holle harten en interne bruine stippen (internal brown spots) in de aardappel.

Beschikbaarheid in de grond

Het interne transport van het element calcium vindt in de plant eigenlijk alleen van beneden naar boven plaats. Dit betekent dat, in tegenstelling tot suikers, weinig tot geen calcium vanuit het bovengrondse deel van de aardappelplant naar de knollen toe gaat. Bij de ontwikkeling van de aardappelknollen (vanaf knolinitiatie) is het van belang dat er voldoende calcium in de grond beschikbaar is. Op het moment dat er te weinig calcium vanuit de grond de knollen in gaat, dan ontstaan de kwaliteitsproblematiek zoals holle harten, bruine harten en interne bruine stippen.