Let bij calciumbemesting ook op borium

23 april 2014 - Expertartikel

Het bemestingsadvies voor de nutriënten calcium en borium wordt bijna altijd onafhankelijk van elkaar gegeven. Toch bestaat er een belangrijke relatie tussen beide elementen. Zo veroorzaakt calcium een grotere boriumbehoefte in het gewas.

Telers die het calciumtekort op hun percelen repareren met een extra gift, doen er goed aan ook de boriumtoestand in de gaten te houden. Zodra het gewas extra calcium opneemt, stijgt ook de behoefte aan borium.  In de plant zorgt calcium namelijk voor een verhoogde vraag naar borium, vanwege de opbouw van celwanden. Door de hogere vraag veroorzaakt een minimale hoeveelheid  borium in de bodem dan al snel gebreksverschijnselen bij het gewas. Anders gezegd: een ruimere calciumvoorziening in het gewas kan een  boriumtekort in de bodem aan het licht brengen.

Stijging pH: minder borium beschikbaar

Er is nog een reden waarom u bij een calciumbemesting ook alert moet zijn op borium. In de bodem is de beschikbaarheid van borium namelijk afhankelijk van de pH. Let dus op de boriumtoestand als u calciumhoudende kalkmeststoffen gebruikt. Dan stijgt namelijk de pH in de bodem en gaat borium over in een oxidevorm. Deze negatief geladen verbinding wordt  door het klei-humus-complex gebonden. Het positieve effect is dat borium dan minder snel uitspoelt. Bij een pH van meer dan 7 is de binding echter zo sterk, dat de beschikbaarheid voor de plant sterk daalt. Ook dan zorgt een minimale hoeveelheid  borium in de bodem al snel voor gebreksverschijnselen in het gewas.

Veel aandacht voor calcium

Calcium heeft de laatste tijd veel aandacht in de sector. Zowel als nutriënt als structuurverbeteraar. Onlangs meldde Eurofins Agro dat een flink deel van de onderzochte percelen kampt met een calciumtekort. Als u aandacht besteedt aan calcium, let dan dus ook altijd op borium!

BemestingsWijzer kunt u aanvullen met het 'sporenpakket'. Voor een bescheiden bedrag extra meten wij ook de sporenelementen B, Cu, Mn, Zn, Se, Co, Si, Mo en Fe in uw perceel.