Let op de sporenelementen

22 februari 2018 - Expertartikel

De aanvoer van sporenelementen op Nederlandse bodem neemt al een aantal jaar af. Daardoor neemt niet alleen het risico op verminderde kwaliteit toe. Ook kan dit een groot effect hebben op de opbrengst.

Sporenelementen zijn essentiële nutriënten die elk  gewas nodig heeft. Wel is het zo dat het ene gewas of ras gevoeliger is voor een tekort dan het andere.

Teruglopende gehaltes

Dierlijke mest bevat sporenelementen. Omdat er als gevolg van de regelgeving er tegenwoordig minder mest wordt uitgereden, is de aanvoer van sporenelementen ook veelal lager dan voorheen. Ook de gehaltes in dierlijke mest nemen af door maatregelen in bijvoorbeeld de voederindustrie. Bovendien is de depositie (de mineralen die door regen worden aangevoerd) verminderd. Zo is bijvoorbeeld hoeveelheid zink in de depositie sterk afgenomen.

Sporenelementen kunnen zich daarnaast binden aan de bodemdeeltjes. Daardoor worden ze minder beschikbaar. Ook de pH heeft invloed; Zn, Cu, Fe, Mn zijn minder beschikbaar bij hogere pH, terwijl Si en Mo een omgekeerd beeld laten zien. Tot slot kunnen sporen door intensieve neerslag ook uitspoelen, dit is bijvoorbeeld het geval voor borium.

Het gevolg is dat het  steeds belangrijker wordt om een juiste schatting te maken op het risico op gebrek van sporenelementen. Het blijkt dat onder andere het zinkgehalte in de Nederlandse bodems sinds 2004 flink is teruggelopen. Zink speelt in planten een belangrijke rol bij de opbouw van bladgroen (chlorofyl) en bij de eiwitsynthese. Een gebrek aan zink leidt bij de meeste gewassen tot geelverkleuring rond de nerven.

Een vergelijkbare trend is waargenomen voor borium . Ook de gehaltes van dit element nemen de laatste jaren significant af in de Nederlandse bodem. Boriumgebrek uit zich vooral in de groeipunten, maar ook het blad verkleurt geel. 

Bijbemesten

Om niet voor verrassingen te komen staan is het mogelijk via BemestingsWijzer Compleet inzicht te krijgen in de gehaltes borium, ijzer, koper, mangaan, zink, silicium, molybdeen, kobalt en selenium. Overigens kan ook een overmaat aan sporen schadelijk zijn.
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het gebruik van reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie en het gebruik van slib. Deze biomassastromen blijken veel essentiële elementen te bevatten en kunnen worden gebruikt om bij te bemesten. Eurofins Agro kan deze reststromen analyseren op aanwezige hoofd- en sporenelementen.

Meer weten over sporenelementen in uw bodem? Bestel BemestingsWijzer Compleet