‘Sporenelementen worden weer belangrijk’

12 mei 2017 - Expertartikel

Melkveebedrijf heeft ‘Het Meulemans’ van Wim Jalink heeft de oudste reeks grondanalyseverslagen ingestuurd aan Eurofins Agro van een perceel dat nog steeds in gebruik is en won daarmee het onderzoek BodemConditieScore en een Spear&Jackson spade.

De prijzen werden uitgereikt door rayonmedewerker Gerrit Droste in aanwezigheid van productmanager Arjan Reijneveld. Het oudste verslag van dit perceel dateert van 1945. Dat is ook het jaar dat opa Willem Jalink begon op deze boerderij. Het perceel, direct naast het bedrijf, is in de loop van de jaren alleen iets kleiner geworden door de plaatsing van een mestsilo. Voor de rest is het perceel ongewijzigd, in tegenstelling tot veel andere percelen die door ruilverkaveling erg zijn veranderd.

“Het is niet het beste perceel”, vertelt Bernhard Jalink, de vader van Wim. Al laat laten de historische en actuele bemestingsverslagen prima cijfers zien: een pH tussen de 5 en de 6. Het organische stofgehalte is mooi stabiel rond de 3,7 en in de loop van de jaren is de fosfaat (P-AL) licht gestegen. Vader en zoon verwachten dat die de komende periode wel zullen dalen, nu de mestwetgeving veel minder toelaat. “Vroeger kon je ongelimiteerd bemesten. Er waren zelfs onderzoeken naar hoeveel je kon bemesten zonder dat dit schadelijk was voor de mais. Dan leven we nu toch wel in een andere tijd.” Wim: “Het is nu vooral rekenen hoe de mestruimte het beste verdeeld kan worden tussen drijfmest en kunstmest en de beschikbare percelen.”

Handgeschreven analyseverslag

De familie heeft de administratie van de percelen altijd goed bijgehouden. Het bedrijf heeft op dit moment ruim 50 ha. land in bezit en melkt ruim 100 koeien. In de map zitten allerlei oude analyseverslagen. Ook oude rekeningen en andere documenten zijn nog altijd in bezit. Het verslag van 1945 is handgeschreven. Een ander verslag, van een jaar later, is getypt.

Zowel opa Willem als vader Bernhard waren erg gericht op de kwaliteit van de grond. Wim heeft juist veel passie voor de koeien en fokkerij. Hij vertelt vol passie over Margriet en haar dochters. Deze koe werd ooit overgenomen door de schatrijke familie Zandbergen uit Wassenaar van wie de boerderij de eerste paar decennia werd gepacht tot de familie de boerderij zelf kocht. Op dit moment zijn er veel Margriets terug te vinden in de veestapel van de familie Jalink.

Wederopbouw van de boerderij

‘Het Meulemans’ is een zogenoemde ‘wederopbouwboerderij’, waarvan er nog een heel aantal waren in de regio. Bernhard: “De boerderij was helemaal kapot gebombardeerd door de geallieerden. Er stond letterlijk geen ene steen meer op de andere. Aan het einde van de oorlog hielden de Duitsers zich verborgen rondom de boerderijen en het kanaal. Dat was de reden van de bombardementen.”

Passie voor grond

Opa Jalink heeft in de jaren na de oorlog een volledig nieuwe boerderij opgebouwd. Ondertussen woonden ze de eerste jaren in een heel kleine noodwoning. Hij deed ook heel veel aan de percelen. Bewerkbaarheid en bodemvruchtbaarheid waren daarbij erg belangrijk. Het is dankzij opa dat de percelen er nu zo mooi bijliggen. Bernhard: “Voordat hij boer werd, deed hij heel veel loonwerk voor boeren in de omgeving. Heel veel ploegen en egaliseren. Hij heeft altijd heel veel aandacht voor de grond gehad. Tegelijkertijd werd ook altijd gerekend met de gezondheid van het vee. Wim: “We letten altijd goed op magnesium, koper en kobalt. Belangrijk voor de gezondheid van het de koeien. De laatste 10 jaar hebben we de koeien niet meer laten weiden, en was dit wat minder relevant voor ons omdat dit ook via het krachtvoer wordt aangevoerd. Nu we dit jaar gaan beweiden worden de sporenelementen weer belangrijk. Daar gaan we op letten.”

Als ander belangrijk aandachtspunt noemen vader en zoon het element zwavel. “Daar hoefden we eerst niet op te letten, maar nu de depositie hiervan is afgenomen, nemen we dit structureel mee in de bemesting. Het is belangrijk om af en toe goed naar een analyseverslag te kijken en het te bespreken met een deskundige of collega’s.”