Mais eraf? Denk aan organische stofopbouw

14 september 2016 - Expertartikel

Een goede organische stofvoorziening in de bodem draagt bij aan hogere maisopbrengsten. Dat is de voorlopige conclusie uit het demonstratieproject Grondig Boeren met Maïs in Drenthe. Het zaaien van een groenbemester kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Uit een tussentijdse opbrengstmeting van snijmais blijkt dat er sprake is van een fors hogere droge stofopbrengst in het organische stofteeltsysteem van Grondig Boeren met Maïs, ten opzichte van de standaard maisteeltwijze. Wageningen UR benadrukt dat het om een demonstratie gaat en niet om een officiële proef. “Toch zien we wel een duidelijke indicatie in de demo, zodat het de moeite waard is dit te delen met de veehouders en akkerbouwers die maïs en andere gewassen telen.”

De droge stofproductie komt in de demo veel hoger uit; de maïs staat ook zichtbaar hoger. De afgelopen jaren is in het project de aanvoer van organische stof in de bodem flink verhoogd.

Tal van positieve bijdragen

De bevindingen van het project komen overeen met de ervaringen die Eurofins Agro heeft en met eerdere onderzoeken. “Een goede organische stofvoorziening levert eigenlijk alles wat voor boeren  en telers van belang is”, stelt Robin Wolf, productmanager veehouderij bij Eurofins Agro. Organische stof draagt bij aan een betere doorworteling, een betere nutriëntenvoorziening, een betere structuur, meer en beter bodemleven, een betere afwatering en vochtvoorziening. Onderschat ook het belang van die goede afwatering niet. Daardoor ontstaat er veel minder snel schade, zoals verdichting, aan de bodem in het najaar en vroege voorjaar. Zo gezien is het ook niet verwonderlijk dat het in de demo van Grondig Boeren met Maïs zo duidelijk naar voren komt.

Investeren in lange termijn

Investeren in organische stof is investeren in de lange termijn. Op diverse manieren kan organische stof worden aangevoerd. Bijvoorbeeld door de aanvoer van compost of het telen van een groenbemester. Zorg ervoor dat de organische stofbalans op jaarbasis goed is door er zeker van te zijn dat er minstens zoveel wordt aangevoerd als dat er wordt afgebroken. De organische stofbalans vindt u op het verslag van BemestingsWijzer en BemestingsMonitor Bodem. Hiermee kunt u zien of u netto meer organische stof verliest of juist aanvoert op uw percelen. Door meer organische stof aan te voeren, investeert u in de productiecapaciteit van uw percelen.

Verplicht op zand en löss

Als maïs geteeld is op zand- of lössgrond, is het zelfs verplicht om een vanggewas telen. Het zaaien van een vanggewas na maïs is bedoeld om uitspoeling van stikstof in het najaar en de winter te voorkomen.

De toegestane vanggewassen zijn:

Vanggewas

In de praktijk zijn voornamelijk (winter)rogge en gras geschikt omdat maïs meestal pas na half september wordt geoogst. Het gewas moet zich nog wel kunnen ontwikkelen in het najaar. Lees hier meer over de regels van vanggewassen na maïs. 

Aaltjesbeheersing

Houd bij de keuze voor een groenbemester rekening met de gevolgen/baten met betrekking tot aaltjes. Lees hierover ook het artikel Help schadelijke aaltjes niet de winter door voor meer informatie