Maïsoogst 2014 misschien wel de beste ooit

31 oktober 2014 - Jaarcijfers

De uitslagen van de eerste 1400 onderzochte kuilen van snijmaïs zijn bekend.  Deze hebben een uitzonderlijk hoge voederwaarde met een hoog zetmeelgehalte. Het lijkt wat betreft de voederwaarde het beste maïsjaar ooit te worden.

Hoewel de cijfers afkomstig zijn van de eerste kuilen van dit seizoen, en de cijfers dus nog wat kunnen veranderen, kunnen we concluderen dat de maïs dit jaar een bijzonder goede kwaliteit heeft. Wellicht de beste ooit.

De kuilen hebben gemiddeld meer dan 1000 VEM (voedereenheid melk) en een zetmeelgehalte dat 20 gram hoger ligt dan het langjarig gemiddelde. En dat terwijl het voornamelijk om maïskuilen gaat die vroeg zijn geoogst. De kuilen die later bemonsterd worden, zijn vaak ook later geoogst en hebben meestal een hoger zetmeelgehalte. Naast het hoge zetmeelgehalte is de NDF-verteerbaarheid hoog.

Groene planten, wel afgerijpt

De gemiddelde VEM is wel eens eerder zo hoog geweest, maar niet in combinatie met het hoge zetmeelgehalte. Productmanager Gerard Abbink legt dit verschijnsel uit: „In andere jaren zaten er bij de eerste uitslagen vaak relatief veel kuilen tussen waarvan de maïs te vroeg was gehakseld. Daarbij was de plant nog groen en de kolf nog niet helemaal afgerijpt. De hoge VEM ging dan vaak gepaard met een lager zetmeel gehalte. Dit jaar is dat anders. Er zaten ook veel groene planten bij, maar de kolf was al goed afgerijpt. Dat komt door de ideale groeiomstandigheden van dit jaar. Het was warm en voldoende vochtig. Er kwamen veel nutriënten vanuit het bodemleven vrij. Tijdens het proces van afrijping kwam er nog voldoende stikstof vanuit de bodem, waardoor de planten lang groen bleven dit jaar.”

Door de goede mineralisatie is ook het fosforgehalte in de maïskuilen hoger. Dat zien we ook terug in de graskuilen van dit jaar.

 
2014
2013
5-jarig gemiddelde


Droge stof
356
355
356


VEM
1005
986
987


VCOS %
77,7
76,6
76,7


DVE
56
54
53


OEB
-46
-41
-41


RE-totaal
69
72
72


NH-3 fractie
6,6
6,6
6,5


RE excl
64
67
68


Suiker
15
14
14


Zetmeel
382
365
362


NDF
350
365
369


NDF verteerbaar %
54,0
53,2
54,0


ADF
190
201
202


ADL
15
16
16


P
2,1
1,9
2,0