Martin Vervoorn ontvangt Professor Hudig-award

10 maart 2021 - Nieuwsberichten

Martin Vervoorn, voormalig directeur van Eurofins Agro Wageningen, heeft de Professor Hudig Award ontvangen. Hij kreeg deze Award als erkenning voor de 25 jaar dat hij zich heeft ingezet voor het praktijkgerichte agrarisch onderzoek in Nederland en Europa. Vervoorn is na professor dr. Oene Oenema (WUR), de tweede persoon die de Hudig Award ontvangt.

In de 25 jaar dat Vervoorn voor Eurofins Agro werkte, heeft hij zich onophoudelijk sterk gemaakt nieuwe inzichten op het gebied van bodemvruchtbaarheid, bemesting en voederwaardering te implementeren in de landbouwpraktijk. Al vanaf de start van zijn loopbaan, liet hij zich inspireren door het beeld van een dashboard: alle procesinformatie van het agrarische productieproces op één overzicht. Zodat de veehouder, teler, kweker en tuinder op elk moment het productieproces adequaat kan bijsturen, op basis van cijfers en feiten. Een beeld dat dankzij de huidige ontwikkelingen in digitalisering van informatie, steeds dichterbij komt.

Vooruitgang door innovatie

Volgens de jury onderscheidt Vervoorn zich door een professionele durf om nieuwe technische ontwikkelingen te omarmen en naar de praktijk te brengen. Voorbeelden daarvan zijn de toepassing van nieuwe meetmethoden in het laboratorium, waardoor uit één monster een groeiende hoeveelheid informatie is te halen. Dankzij zijn nauwe verbondenheid met de praktijk, wist hij deze informatie te vertalen naar praktische adviezen voor boer en tuinder. Uniek daarbij waren ook de intensieve contacten die hij onderhield met voorlichtingsorganisaties, specialisten, onderzoekers en beleidsmakers. Martin Vervoorn ontving de Hudig Award bij zijn afscheid van Eurofins Agro. Per 1 maart 2021 is hij directeur van Coöperatie De Valk Wekerom.

Over de Professor Hudig Award

De Professor Hudig Award is een initiatief van Eurofins Agro en wordt toegekend aan personen die zich langjarig hebben ingezet om inzichten uit agrarische wetenschap te verbinden met de praktijk. De Award is een eerbetoon aan Professor Joost Hudig die in 1927 het eerste agrarische laboratorium in Nederland oprichtte als schakel tussen wetenschap en praktijk. In 2019 ontving professor dr. Oene Oenema (WUR) als eerste persoon de Professor Hudig Award. Hij kreeg dit eerbetoon voor zijn jarenlange inzet om wetenschap en praktijk - op het gebied van bodemvruchtbaarheid en bemesting - dichter bij elkaar te brengen.