Meer dan 50% van kuilen te snel verteerbaar

26 september 2014 - Expertartikel

Het grasseizoen van 2014 zit er al weer bijna op. Uit de gemiddelden van Eurofins Agro blijkt dat meer dan 50% van de graskuilen een te hoge verteringssnelheid heeft. Het voorkomen van pensverzuring is daarom dé grote uitdaging voor het komend stalseizoen.

2014 was en is een goed ruwvoerjaar. Er is veel gras met een hoge voederwaarde gewonnen. Uit de meest recente cijfers van Eurofins Agro blijkt echter dat meer dan 50% van de kuilen tot nu toe een te hoge verteringssnelheid heeft (zie figuur). Met name zijn dit de minder droge voorjaars- en zomerkuilen.

Najaarskuilen ook snel verteerbaar De verwachting is dat de najaarskuilen ook een hoge voederwaarde en verteerbaarheid zullen hebben. Dit alles zorgt er voor dat het risico op pensverzuring vanuit het basisrantsoen vrij groot is. De kuilen van dit jaar kunnen hard melken, maar zullen vet verlagend zijn en de koeien worden flink uitgedaagd. Uit cijfers van onder andere het voormalige Productschap Zuivel blijkt ook dat de melkaanvoer dit seizoen een duidelijk lager vetgehalte heeft. Maak daarom, samen met uw adviseur, tijdig een plan voor het stalrantsoen om deze kuilen maximaal te benutten en pensverzuring te voorkomen.