Meer eiwit en kali in najaarsgras

9 oktober 2019 - Veehouderij

De regen die de laatste tijd valt, in combinatie met een zacht najaar, zal er toe leiden dat er veel stikstof (N) in de bodem mineraliseert. Bovendien komt er veel kali (K) vrij. Let daarom extra op eiwit en kali in het rantsoen.

Zoals elk jaar zien we ook dit najaar een stijging van de stikstof in de bodem. Dat leidt tot hoge eiwitgehaltes in het gras. Het eiwit dat de koeien nu binnen krijgen, is voornamelijk pens afbreekbaar eiwit. Houd daarom het ureumgetal in de melk goed in de gaten en pas het rantsoen tijdig aan in overleg met uw voeradviseur.

Hoge kaliumgehaltes

Uit de data van onze VersgrasChecks in de afgelopen weken blijkt bovendien dat naast het stijgende eiwitgehalte ook het kaliumgehalte toeneemt tot hoogtes die niet vaak voorkomen. Dit wordt veroorzaakt door de droogte van de afgelopen maanden. De beschikbaarheid van mineralen in de bodem is nu groot en door groeizame weer komen deze nu in het gras terecht.

Controleer daarom regelmatig de kwaliteit van de herfstkuil en daarmee van uw rantsoen. Een kaliumoverschot in het rantsoen remt namelijk de opname van magnesium (Mg) en calcium (Ca), waardoor uw koeien gevoeliger zullen zijn voor kopziekte en melkziekte. Vooral voor het droogstandsrantsoen is het belangrijk om het Kation-Anion Verschil (KAV) op het gewenste peil te houden.