Meer fosfaat bemesten? Nu tijd om te bemonsteren

18 april 2016 - Expertartikel

Tot uiterlijk 15 mei kunt u via de Gecombineerde Opgave aangeven dat u gebruik wilt maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm.  Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Laat dan nu nog de percelen bemonsteren waarvoor u nieuwe gegevens nodig heeft.

De wettelijke maximale fosfaatbemesting (gebruiksnorm) is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem.  Sinds 1 januari 2010 wordt gewerkt met de categorieën arm, laag, neutraal en hoog om de fosfaattoestand aan te duiden. Op een perceel met een lage fosfaattoestand mag meer bemest worden dan op een perceel met een hoge toestand.

De grondmonsters voor de regeling fosfaatdifferentiatie mogen op 15 mei niet ouder zijn dan vier jaar. Dit houdt in dat percelen die bemonsterd zijn vóór 15 mei 2012 opnieuw bemonsterd dienen te worden. Houd daarbij rekening met een onderzoekduur van 10 werkdagen. 

 

 

De regels op een rij

Hoe zit de regeling voor de fosfaatdifferentiatie (flex-P) ook alweer in elkaar? We zetten voor u de regels nog even op een rij.

Zie hieronder de gebruiksnormen per categorie:

 Fosfaatklassen:

BOUWLAND

Pw-waarde
Categorie
2014
2015
2016
2017


<25
Arm
120
120
120
120


25-36
Laag
80
75
75
75


36-55
Neutraal
65
60
60
60


>55
Hoog
55
50
50
50

 

 

 

 

 

 

GRASLAND

 


PAL-waarde
Categorie
2014
2015
2016
2017


<16
Arm
120
120
120
120


16-27
Laag
100
100
100
100


27-50
Neutraal
95
90
90
90


>50
Hoog
85
80
80
80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer weten over de fosfaatdifferentiatie? Raadpleeg dan de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.