Meer fosfaat in 2017? Denk aan monstername

20 maart 2017 - Expertartikel

Wilt u dit jaar gebruik maken van meer bemestingsruimte voor fosfaat, maar heeft u nog niet de juiste cijfers in huis voor alle percelen? Vraag dan nu bemonstering aan. Tot uiterlijk 15 mei kunt u uw aanvraag indienen via de Gecombineerde Opgave.

De wettelijke maximale fosfaatbemesting (gebruiksnorm) is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem.  Sinds 1 januari 2010 wordt gewerkt met de categorieën arm, laag, neutraal en hoog om de fosfaattoestand aan te duiden. Op een perceel met een lage fosfaattoestand mag meer bemest worden dan op een perceel met een hoge toestand.

De grondmonsters voor de regeling fosfaatdifferentiatie mogen op 15 mei niet ouder zijn dan vier jaar. Dit houdt in dat percelen die bemonsterd zijn vóór 15 mei 2013 opnieuw bemonsterd dienen te worden. Houd daarbij rekening met een onderzoekduur van 10 werkdagen. U kunt monstername aanvragen via uw rayonmedewerker of via één van onderstaande links.

De regels op een rij

Hoe zit de regeling voor de fosfaatdifferentiatie (flex-P) ook alweer in elkaar? We zetten voor u de regels nog even op een rij:

Zie hieronder de gebruiksnormen per categorie:

Fosfaatklassen:

BOUWLAND

PW-waarde <25       26 - 36 36 - 55 >55    
categorie arm laag neutraal hoog
2014 120 80 65 55
2015 120 75 60 50
2016 120 75 60 50
2017 120 75 60 50

 

GRASLAND

PAL waarde < 16 16-27 27 - 50 > 50 
categorie arm laag neutraal hoog
2014 120 100 95 85
2015 120 100 90 80
2016 120 100 90 80
2017 120 100 90 80

 

 

Bemestingsruimte fosfaat in P2O5 per hectare

Wilt u meer weten over de fosfaatdifferentiatie? Raadpleeg dan de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.