Meer melk per kg P begint met kuilonderzoek

8 september 2015 - Expertartikel

Bedrijven met een hogere KVEM-opbrengst hebben een hogere financiële opbrengst en ook een betere mineralenbenutting. En ze produceren meer melk per kilo fosfaat, waardoor deze meer melk kunnen leveren binnen hun fosfaatproductieruimte.

De KVEM-opbrengst (KVEM/ha) is een berekende waarde: de VEM-behoefte van de veestapel minus de VEM-aankopen per hectare. Hoe meer melk een bedrijf uit eigen voer haalt, des te hoger de KVEM/ha.

Op basis van gegevens van een groep van 53 bedrijven becijferde Eurofins Agro in 2013 dat de kostprijs op bedrijven met de hoogste KVEM-opbrengst 2,5 cent per kilo melk gunstiger is dan de bedrijven de laagste KVEM-opbrengst. Op een quotum van een miljoen kilo scheelt dat 25.000 euro.

Het succes van de topbedrijven is te danken aan het vermogen (goed) ruwvoer te benutten voor een hoge productie met een laag krachtvoerverbruik. Uitgebreid kuilonderzoek helpt daarbij. Dat brengt de voederwaarde in beeld en laat zien hoe het voer in de pens en de darmen verteerd kan worden. Dat laatste hangt af van hoe ‘snel’ een kuil is en van de hoeveelheid penseiwit. 

Het uitgebreide kuilonderzoek van Eurofins Agro bevat het kengetal Penskarakter, ontwikkeld om beter te voorspellen hoe de koeien het ruwvoer benutten. Daardoor kunt u met een uitgebreid kuilonderzoek veel beter aansluiten bij de behoefte van uw koeien.

 


Teelt
Top 10
Gemiddelde
Laatste 10


KVEM/ha
11.637
9.594
7.627Kg MM
9.396
9.279
8.946


KV/100 kg MM
21
23
25P-voordeel BEX
24
14
12


P-benutting KringloopWijzer
86
78
69


Krachtvoerkosten/100
5,4
 
5,9

 

 (Bron: data-analyse 53 bedrijven Eurofins Agro/Derksen Management Support)