Terug naar overzicht

Een uniek hulpmiddel om de voedingswaarde van een gedeeltelijk of geheel gemengd rantsoen te controleren.  Vaak wordt er samen met de adviseur een kloppend rantsoen geformuleerd, maar de praktijk is weerbarstig.  In plaats van afwachten of het berekende rantsoen gaat voldoen, weten veehouder én voedingsadviseur direct vanaf het begin of het mengsel klopt.


Hoeveel stikstof, fosfaat en kali bevat een kuub drijfmest? Heb ik veel water in de put en bevat dierlijke mest voldoende organische stof om het gehalte in de bodem op peil te houden? MestCheck geeft antwoord op deze vragen voor zowel vaste- als drijfmest.

 


Goed en schoon drinkwater  is een vereiste voor mens en dier. De kwaliteit van drinkwater is van verschillende factoren afhankelijk. Met WaterCHECK meet Eurofins Agro de kwaliteit op tal van (wettelijk verplichte) onderdelen.

 

logo-eurofinsagro-versgrascheck.png
Onderzoek van vers gras geeft een actueel beeld van de kwaliteit van het gras. Vers grasCheck kan om diverse redenen worden uitgevoerd. Naast uw eigen visuele beoordeling van het gras in de wei heeft u met Vers grascheck ook échte cijfers over de voederwaarde van het verse gras. Ideaal om bijvoorbeeld het juiste oogstmoment te bepalen.