Melkveehouders: kwaliteit kuilen verandert

23 mei 2014 - Expertartikel

Meer dan 90% van de melkveehouders verwacht dat huidige ontwikkelingen, zoals de scherpere bemestingsnormen, van invloed zijn op de kwaliteit van het ruwvoer. Dat blijkt uit marktonderzoek in opdracht van Eurofins Agro.

De helft denkt dat de kwaliteit sterker zal wisselen. Nog eens de helft denkt dat de kwaliteit achteruit zal gaan. De melkveehouders zien dit als een belangrijk aandachtspunt, want driekwart (76 procent) van de melkveehouders denkt dat een goede benutting van ruwvoer de komende jaren nog belangrijker wordt.

Anders bemesten, jonger maaien. Ondertussen zijn melkveehouders al bezig met strategieën en mogelijke oplossingen. Zo wil bijna 30% anders gaan bemesten en wil ruim 15% jonger maaien. Ook ‘anders bijvoeren’ wordt regelmatig als optie genoemd.

Betere ruwvoerbenutting

Door de ontwikkelingen waar de sector voor staat, wordt ruwvoerbenutting steeds belangrijker. Toch heeft 82 procent van de respondenten de ervaring dat het rantsoen ‘soms’ achterblijft bij de verwachting. Dit komt zelfs ‘regelmatig’ voor bij 12 procent van de deelnemers. Als belangrijkste redenen worden genoemd: ‘De reactie van koeien op het voer is lastig te voorspellen’ (42%) en ‘Tegenvallende voeropname/smakelijkheid’ (24%).

Om de ruwvoerbenutting te optimaliseren  streven de meeste melkveehouders naar een ‘smakelijke kuil met hoge voederwaarde’ (64%). Ruim driekwart van de boeren streeft naar een droge stofgehalte tussen de 36 en 45%. Om de kwaliteit van het rantsoen te beoordelen, kijken de meeste veehouders naar de mest (ruim 70%), gevolgd door de productie in liters en het ureumgehalte.

Pensbenutting

Om melkveehouders meer handvatten te geven, ontwikkelde Eurofins Agro ‘Penskarakter’. Hiermee zien boeren niet alleen wat de samenstelling van het ruwvoer is, maar ook wat de koeien er in de praktijk mee kunnen. De bijbehorende adviezen leggen een link tussen de respons (gehaltes en mestkwaliteit) van de koeien, en het ruwvoermanagement (maaimoment, DS%, bemesting);  de belangrijkste ‘sturingsmogelijkheden’ van de veehouder dus.  Samen met het CVB en de Wageningen Universiteit (WUR) deed Eurofins Agro onderzoek naar pensbenutting, op basis van metingen in de pens van koeien. Vanaf dit seizoen bepaalt Eurofins Agro met deze gegevens de daadwerkelijke benutting van ruwvoer. Hiermee kunt u als ondernemer bijsturen bij het inkuilen, maar ook in het rantsoen. 

Het onderzoek waar ruim 300 melkveehouders hebben deelgenomen, is uitgevoerd door agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen in Wageningen. Lees meer resultaten uit het onderzoek