Mest is het ultieme kringloopproduct

18 oktober 2018 - Expertartikel

Organische mest is hét kringloopproduct dat zorgt voor bodemvruchtbaarheid. Enig nadeel: de mineralisatie van mest verloopt onvoorspelbaar. Nieuwe analysetechnieken geven uitkomst.

De analysemethode voor dierlijke mest is vastgelegd in wettelijke voorschriften.  Dat heeft als voordeel dat alle laboratoria mestmonsters op dezelfde manier analyseren. Nadeel is echter dat de kennis over wat de gemeten parameters betekenen voor boeren en tuinders, niet van de grond komt. “Jammer! Mest is in de kringloop een waardevolle grondstof,” zegt Mark van den Heuvel, algemeen directeur van Eurofins Agro in Wageningen. “Nu wordt mest nog té veel als afvalproduct gezien en wordt voorbij gegaan aan de landbouwkundige waarde.”

Eurofins Agro doorbreekt deze impasse met de NIRS-techniek (Near Infrared Spectroscopy). “Hierbij combineren wij big-data technieken met traditionele laboratoriumbepalingen,” legt Van den Heuvel uit. “Het grote voordeel: met één meting zijn alle landbouwkundige parameters duidelijk en kan een partij mest op waarde worden geschat. Zo kunnen boeren en tuinders mest selecteren die bijvoorbeeld qua organische-stof-profiel precies past bij een individueel perceel.” De toepassing van NIRS voor droge mest wacht op goedkeuring door het Ministerie van Landbouw. Ondertussen werkt Eurofins Agro aan de NIRS-analyse van vloeibare mest.