Mest nu ook te analyseren met NIRS

11 december 2017 - Expertartikel

Het analyseren van mest kan tegenwoordig met Nabij Infra Rood Spectroscopie (NIRS). Deze methode is snel en betrouwbaar en geeft informatie over de gehaltes stikstof (N) en fosfaat (P). Op dit moment ligt de aanvraag voor erkenning van het gebruik van deze technologie voor de analyse van mest bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

NIRS techniek wordt al zo’n dertig jaar gebruikt voor de bepaling van voederwaarde bij gras en mais. Ook voor een groot aantal andere gewassen en voor grondanalyses is de methode inmiddels geschikt. 

Bij NIRS wordt een monster met behulp van nabij infrarood (NIR) licht geanalyseerd. Dit is zogenaamde indirecte bepaling. De methode is betrouwbaar en veel sneller dan een chemische bepaling. Het voordeel van NIRS is dat in korte tijd grote aantallen monsters kunnen worden verwerkt.

Digitale vingerafdruk

Een NIRS-apparaat produceert een digitale ‘scan’ door het belichten van het monster. Dit is een eenvoudige handeling waarbij een glazen potje in het meetapparaat wordt geplaatst. De ‘scan’ die zo wordt gemaakt, is een soort vingerafdruk van het monster. Deze digitale data wordt vervolgens vertaald naar de chemische samenstelling van het monster door vergelijking met een referentiewaarde.

De kwaliteit van die vertaling hangt af van de omvang van de referentie-set. Deze set moet voldoende groot zijn om betrouwbaarheid te garanderen. Eurofins Agro heeft de afgelopen jaren een grote database opgebouwd waarmee de referentiewaardes worden vast gesteld. De betrouwbaarheid is daarmee gegarandeerd. Wageningen UR heeft de inmiddels de NIRS-analyseresultaten van Eurofins Agro getoetst en betrouwbaar bevonden.