Mest op het land? Ken de gehaltes!

14 maart 2017 - Expertartikel

Het mestseizoen is begonnen. Heeft u de mest al laten analyseren? Binnen 5 werkdagen heeft u de analyse-uitslag van MestCheck binnen. Het slim inzetten van mest is immers een ‘must’ in tijden van krappe bemestingsnormen.

Tot nu toe was het erg nat en is er nog niet zoveel bemest. Nu de temperatuur omhoog gaat en het even droog is zal er zeker op grasland meer bemest gaan worden. Weet u de gehalten van de mest al? De samenstelling van mest varieert enorm per bedrijf.  Hoeveel stikstof, fosfaat en kali bevat een kuub drijfmest? En bevat dierlijke mest voldoende organische stof om het gehalte in de bodem op peil te houden? MestCheck geeft antwoord op deze vragen voor zowel vaste- als drijfmest.

De samenstelling van mest varieert sterk

Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen die het verschil in gehalten kunnen verklaren. Waar bij kunstmest keurig op de zak staat wat er in zit, is het bij dierlijke mest een kwestie van meten. Aan de hand van cijfers kunt u sturen. De verschillen worden veroorzaakt door onder andere verschillen in rantsoen, de hoeveelheid spoelwater, de minerale samenstelling van diervoeder, de samenstelling van de veestapel. Kortom: De gemiddelde samenstelling van mest is een onbetrouwbare richtlijn om de bemesting van grasland, maisland en bouwland op te baseren.

Slim rekenen met mest

Bemesten met kennis van de echte gehalten in de mest levert financieel voordeel op. U kunt de mest maar één keer gebruiken. Met de beschikbare cijfers van MestCheck weet u echter wel welke mest u waar het beste in kunt zetten. Dit levert u de meest efficiënte mineralenbenutting op. Deze verbeterde mineralenbenutting geeft een positief effect op de opbrengst, omdat u niet alleen rekening houdt met de kuubs mest, maar ook met de daadwerkelijke nutriënten die erin zitten.

Verbeter de bodem met organische stof

MestCheck van Eurofins Agro meet diverse nutriënten in mest en ook organische stof. Met het oog op bodemvruchtbaarheid en de opbrengst per hectare is het zeer zinvol om te weten hoeveel organische stof u aanlevert. U vergroot hiermee de bindingscapaciteit van de bodem. Zo spoelen nutriënten minder snel uit en werkt u aan bodemverbetering. 

Pakketjes voor monstername

Eurofins Agro levert handige pakketjes voor MestCheck. U kunt hierdoor op elk moment, wanneer het u het beste uitkomt, een monster nemen van de mest en dit per post aanbieden voor analyse. Via de website van Eurofins Agro  kunt u de pakketjes eenvoudig bestellen. Geef in het formulier aan hoeveel pakketje u nodig denkt te hebben. U betaalt pas op het moment dat u de mest voor analyse heeft aangeboden.