Mestanalyse: basis voor perfecte eerste snede

20 januari 2015 - Expertartikel

Wat voert u de bodem? De belangrijkste stap voor een goede bemesting van uw eerste snede (goed voor 30 -50% van uw totale grasopbrengst) is meten wat u daadwerkelijk bemest. We hebben het vaak over hoeveel kuub moet worden bemest voor de eerste snede. Minstens zo belangrijk is de vraag: wat zit er ín de mest?

Een goede voorbereiding is het halve werk. Hoewel februari nog moet beginnen kunnen we al wel stellen dat ook de winter 2014/2015 tot nu toe opvallend zacht is. Het groeiseizoen kan zomaar weer vroeg beginnen. Vanaf half februari begint het voor velen weer; tijd dus om uw bemestingsplan voor de eerste snede te maken!

Voor een optimale benutting van de bodem

Voor een perfecte bemesting voor de eerste snede kan een mestanalyse eigenlijk niet ontbreken. Afhankelijk van onder andere het rantsoen en de diergroep (dus eigenlijk ook uw BEX) variëren de gehaltes in drijfmest enorm, en zelfs van jaar tot jaar.  De laatste jaren is het voor steeds meer veehouders gewoon geworden om (drijf)mest te laten analyseren. Een nauwkeurige bemesting wordt immers steeds relevanter. Net als bij de koeien, begint een goeie benutting van de bodem bij het precies weten wát er gevoerd wordt. Bekijk hier een voorbeeldverslag dat hoort bij het mestonderzoek.


 
Gemiddeld
Variatie
 


N
4,0
3,4
4,6


P205
1,6
1,2
2,0


P
0,7
0,5
0,9


K20
5,5
4,0
6,5


K
4,6
3,3
5,4

Tabel: gemiddelde gehaltes en spreiding in rundveedrijfmest

 

 

 

 

 

Handige mestpakketjes

Eurofins Agro heeft voor de mestanalyse handige mestpakketjes beschikbaar. Deze pakketjes bevatten de benodigdheden om een mestmonster gemakkelijk en gratis te verzenden via de post. Deze pakketjes kunt via de volgende link bestellen:

U kunt direct aangeven hoeveel pakketjes u wilt ontvangen (bijvoorbeeld voor elke put of stal één). U kunt ze ook bij uw Eurofins Agro-monsternemer of zelfs uw rundveeadviseur bestellen.

Tip: zorg er voor dat uw mestopslag goed gemixt is voordat u een monster neemt!