MestCheck onmisbaar bij precisiebemesting

25 januari 2019 - Expertartikel

Niet alleen een bodemanalyse is van groot belang voor het maken van een bemestingsplan, maar ook een mestanalyse. Hoe weet u immers anders welke gehaltes de mest in uw put bevat. Kennis van de stikstof-, fosfaat én kaligehaltes zijn onmisbaar bij het optimaal gebruik maken van de mest. Met MestCheck weet u al binnen vijf dagen waar u aan toe bent.

Waarschijnlijk zit u op dit moment  met uw voeradviseur om de tafel om een passend bemestingsadvies te maken voor uw percelen. Om optimaal gebruik te maken van de nutriënten in de mest is het belangrijk om rekening te houden met de samenstelling ervan. De samenstelling kan namelijk sterk verschillen, niet alleen per bedrijf, maar ook per put. Zo bevat bijvoorbeeld de put van de droogstaande koeien vaak meer stikstof dan de mestput van het jongvee. Het is daarom nuttig om per put te weten wat de gehaltes zijn en op basis daarvan een bemestingsplan te maken.

Precisiebemesting

Als u uitgaat van een gemiddelde nutriëntensamenstelling kan dit ten koste gaan van de opbrengst. Zo is het verstandiger om drijfmest met een hoger gehalte aan stikstof en andere nutriënten uit te rijden op percelen met een hogere opbrengstpotentie dan op mindere percelen. Optimaal gebruik van alle stikstof in de mest is niet alleen wenselijk voor de eiwitproductie, maar ook voor de opname van zwavel en sporenelementen zoals koper en kobalt. Daarnaast is  ook het kaliumgehalte in mest onmisbare informatie. Als u te veel kalium bemest, neemt het kaliumgehalte in ruwvoer toe. Dat  kan leidden tot een verminderde magnesiumopname door uw koeien.

Bemonsteren

Eurofins Agro levert handige pakketjes voor MestCheck. U kunt hierdoor op elk moment, wanneer het u het beste uitkomt, zelf een monster nemen van de mest. Dit monster biedt u per post aan voor analyse.  Via de website van Eurofins Agro kunt u de pakketjes eenvoudig bestellen. Het pakketje bestaat uit een doosje met daarin een monsterflesje, een instructieformulier, een orderformulier en een retoursticker. U betaalt pas op het moment dat u de mest voor analyse heeft aangeboden. Binnen vijf dagen heeft u de uitslag.