Mestonderzoek onmisbare schakel in kringloop

26 januari 2016 - Expertartikel

Steeds meer melkveehouders laten mest onderzoeken voordat ze gaan uitrijden. De gehalten nutriënten variëren namelijk nogal. En bij KringloopWijzer is het een meer dan logische schakel om te onderzoeken.

De belangrijkste stap voor een goede bemesting van uw eerste snede (goed voor 30 -50% van uw totale grasopbrengst) is meten wat u daadwerkelijk bemest. We hebben het vaak over hoeveel kuub moet worden bemest voor de eerste snede. Minstens zo belangrijk is de vraag: wat zit er ín de mest? U kunt via onze website mestonderzoek direct aanvragen.

Afhankelijk van onder andere het rantsoen en de diergroep variëren de gehaltes in drijfmest enorm, en zelfs van jaar tot jaar.  De laatste jaren is het voor steeds meer veehouders gewoon geworden om (drijf)mest te laten analyseren. Een nauwkeurige bemesting wordt immers steeds relevanter. Net als bij de koeien, begint een goeie benutting van de bodem bij het precies weten wát er gevoerd wordt.

 

 

KringloopWijzer

Nu ook KringloopWijzer verplicht is voor alle melkveehouders, is het helemaal een logische stap om mestonderzoek te laten doen. Het gaat er immers om, om nutriënten zo efficiënt mogelijk te benutten op het bedrijf. Dit om zo min mogelijk mest te hoeven afvoeren of te hoeven verwerken. Mestonderzoek is voor KringloopWijzer niet verplicht, maar kan wel een hele belangrijke indicator zijn. Mest op het land brengen is immers een hele belangrijke schakel in de kringloop. Weten wat u bemest geeft grip en geeft inzicht.

 
Gemiddeld
Variatie


N
4,0
3,4
4,6


P205
1,6
1,2
2,0


P
0,7
0,5
0,9


K20
5,5
4,0
6,5


K
4,6
3,3
5,4

 

Tabel: gemiddelde gehaltes en spreiding in rundveedrijfmest

 

 

 

 

 

Handige mestpakketjes

Eurofins Agro heeft voor de mestanalyse handige mestpakketjes beschikbaar. Deze pakketjes bevatten de benodigdheden om een mestmonster gemakkelijk en gratis te verzenden via de post.

 

 

Mestonderzoek aanvragen

U kunt direct aangeven hoeveel pakketjes u wilt ontvangen (bijvoorbeeld voor elke put of stal één). U kunt ze ook bij uw monsternemer van Eurofins Agro of zelfs uw rundveeadviseur bestellen.

Tip: zorg er voor dat uw mestopslag goed gemixt is voordat u een monster neemt!