Mestruimte wordt niet volledig benut

22 maart 2017 - Expertartikel

Ondanks het feit dat mestafvoer en mestverwerking duur zijn, blijft een gedeelte van de Nederlandse mestruimte liggen. Dat blijkt uit een analyse van het vakblad Boerderij op basis van gegevens van Eurofins Agro en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Volgens Boerderij (uitgave 28 februari 2017) gaat het bij fosfaat om een flinke hoeveelheid: 7 miljoen kilo fosfaat per jaar. Als ondernemers geen fosfaatcijfers opgeven die gebaseerd zijn op grondanalyse van het betreffende perceel, moet er gerekend worden met de lage fosfaatgebruiksnormen. Als uit grondanalyse blijkt dat een perceel een fosfaattoestand arm, laag of neutraal heeft, mag er een hogere fosfaatgebruiksnorm worden aangehouden. Er kan dus meer mest op het land gebracht worden.

Pw- of PAL-waarde

Op bouwland wordt de fosfaattoestand gebaseerd op de Pw-waarde. De PAL-waarde is van belang voor grasland. Lees in het artikel Meer fosfaat in 2017? Denk aan monstername wat de verschillende gebruiksnormen per klasse zijn voor zowel grasland als bouwland.

Volgens de berekening van Boerderij is in 2015 ruim 490.000 hectare aangemerkt als ‘fosfaattoestand hoog’, terwijl dat op basis van de analyseresultaten van Eurofins Agro de toestand neutraal of laag kan zijn. Als voorbeeld: volgens de cijfers van de RVO is er 280.000 hectare bouwland op zand met de fosfaatklasse hoog. Volgens de analyses van Eurofins Agro heeft 44% (164.300 hectare) van het bouwland op zand de fosfaattoestand hoog. Voor deze categorie is dat dus al 115.700 hectare minder, verdeeld over 81.100 hectare die eigenlijk ‘neutraal’ zou moeten zijn en 34.600 die eigenlijk ‘laag’ zou moeten zijn.

Cijfers niet gebruikt

Het is volgens productmanager Arjan Reijneveld van Eurofins Agro niet helemaal duidelijk waarom zoveel bemestingsruimte blijft liggen. “De bemonstering wordt aangevraagd. De monsters worden genomen, de analyses worden uitgevoerd en de cijfers liggen bij de klant. Blijkbaar wordt er regelmatig geen gebruik van gemaakt tijdens het invullen van de Gecombineerde Opgave. Dat is jammer, want uiteindelijk is voor fosfaat heel erg belangrijk voor opbrengstpotentie van een perceel.”