Mijn Eurofins Agro portaal is live

24 maart 2020 - Nieuwsberichten

Eurofins Agro heeft recent een online toepassing gelanceerd, het Mijn Eurofins Agro portaal. Op dit moment krijgen klanten na aanvraag van een product de analyseresultaten opgestuurd via de post of via de email. Het portaal is daar extra aan toegevoegd. De Mijn Eurofins Agro button om in te loggen is bovenaan te vinden op deze website. 

Om het klanten van Eurofins Agro gemakkelijk te maken is het Mijn Eurofins Agro portaal in het leven geroepen. Het doel hiervan is via een gebruiksvriendelijke en overal ter wereld beschikbare weg inzage te geven in de resultaten. Op één centrale plek alle data beschikbaar en als PDF te downloaden.   

Zeker met het papieren analyserapport kan het gebeuren dat deze ergens in huis of het bedrijf kwijt raakt en dan mist een stuk belangrijke informatie voor de bedrijfsvoering. Zelfs met een email kan het gebeuren dat deze langzaamaan verdwijnt door alle binnenkomende emails.

Het Mijn Eurofins Agro portaal is een beveiligde omgeving waar alle analyses die zijn uitgevoerd voor de klant op één plek staan. Via de Eurofins Agro website kan onbeperkt worden ingelogd met het eigen account. Dit eigen account is gekoppeld aan en wordt herkend door het klantensysteem van Eurofins Agro waardoor analyse uitslagen binnen een dag geplaatst kunnen worden in de eigen digitale omgeving.   

Op het moment zijn in het portaal gronduitslagen vanaf 2015 tot en met nu en kuiluitslagen van 2018 tot en met nu in te zien.

Naast hun analyserapporten zijn voor de klant ook de aan derde partijen verstrekte machtigingen in te zien. Via een mutatieformulier kan aangeven worden of machtigingen aan derden ingetrokken of juist verstrekt moeten worden.

Eurofins Agro heeft de ambitie om het portaal verder uit te breiden met mogelijkheden die nog beter inzicht geven in het bedrijf en het gebruiksgemak vergroten. Zo is het doel om uiteindelijk alle typen analyserapporten in het portaal beschikbaar te maken. Ook is het de ambitie om functionaliteiten toe te voegen die het mogelijk maken om de gegevens uit de analyse direct te visualiseren. Deze uitbreidingen zullen gefaseerd worden doorgevoerd in Mijn Eurofins Agro.

Klanten die nog geen gebruik hebben gemaakt van dit nieuwe portaal kunnen een account aanmaken met hun klantnummer.

Bij vragen kan contact opgenomen worden met de klantenservice via 088 876 1010 of klantenservice.agro@eurofins.com