Minder beschikbaar fosfaat in de bodem

22 maart 2017 - Expertartikel

De plantbeschikbare fosfaat in de bodem daalt. Dat blijkt uit de cijfers van Eurofins Agro en ook uit andere onderzoeken. Het betreft hier de fosfaat die op het verslag wordt aangeduid met P-PAE. Dat is dus wat anders dan Pw (bouwland) of PAL (grasland) waar de gebruiksnormen voor de fosfaatdifferentiatie op worden gebaseerd.

Voor een goed landbouwkundig advies geeft Eurofins Agro voor diverse nutriënten zowel de plantbeschikbaarheid weer op het verslag als de bodemvoorraad. Zo ook voor fosfaat. Want lang niet alle fosfaat die in een perceel aanwezig is, is ook in het groeiseizoen beschikbaar voor het gewas. Het gewas heeft er dus (nog) niks aan. Uiteraard is het wel mogelijk dat een gedeelte van de fosfaat op korte of langere termijn beschikbaar komt door de zogenoemde ‘buffering’ van de bodem.

Kunt u bijsturen?

Wat in ieder geval zeker is, is dat de plantbeschikbare fosfaat in de Nederlandse bodem gemiddeld afneemt. In 2015 heeft Eurofins Agro daar cijfers over naar buiten gebracht. Zie de artikelen Beschikbaar fosfaat daalt in Nederlandse akkers en meer onttrekking dan aanvoer: fosfaattoestand daalt. Het is belangrijke informatie voor u als boer of teler. Want dit is gelijk van belang voor de huidige teelt. Belangrijk om te weten of u moet bijsturen, binnen de mogelijkheden van wetgeving. Realiseert u zich dat de cijfers die u indient om in aanmerking te komen voor fosfaatdifferentiatie niet direct betrekking heeft op plantbeschikbaarheid. Pw en PAL zijn daarvoor geen betrouwbare indicatoren. Daarvoor moet u op het analyseverslag kijken naar het cijfer achter P-plantbeschikbaar (P-PAE).