Minder borium in bodem door veranderend klimaat

22 oktober 2014 - Expertartikel

De gehalten borium (B) in de Nederlandse bodem nemen af. Intensieve regen, waar we vanwege de klimaatverandering steeds vaker mee te maken hebben, zorgen voor uitspoeling van het sporenelement. Teveel beregenen in tijden van droogte zorgt eveneens voor afnemende gehalten.

Eurofins Agro ziet de gehalten borium in de bodem de laatste jaren afnemen. Het gaat bijvoorbeeld in lichtere zandgronden om een daling van ongeveer 10% in de afgelopen 10 jaar. “Daar zijn meerdere redenen voor aan te wijzen”, legt Arjan Reijneveld uit. Hij is productmanager bij Eurofins Agro. “Borium is zeer uitspoelingsgevoelig. Het sporenelement bindt zich bijvoorbeeld niet of nauwelijks aan de CEC (klei-humus-complex), maar ook niet aan de nutriënten ijzer, aluminium of calcium, zoals fosfaat doet. Te veel regen in één keer zal borium naar diepere lagen doen verdwijnen.”

Niet teveel beregenen

Ook vanwege een tegenovergestelde reden kan de verandering van het klimaat negatief uitpakken voor borium in de bodem. Arjan Reijneveld: “Droge periodes komen volgens het KNMI en klimaatwetenschappers steeds vaker voor. Er zal dus vaker beregend worden. Het blijft moeilijk om te weten hoeveel er beregend kan worden voor er uitspoeling plaatsvindt. Om deze reden plaatsen wij tegenwoordig de pF-curve op het analyseverslag van de bodem. Die is per perceel verschillend, afhankelijk van de bodemtextuur en het organische stofgehalte. Op de pF-curve kunnen onze klanten precies zien hoeveel er maximaal beregend kan worden.” (Meer informatie over de pF-curve)

Minder borium via mest

Een derde reden die afname van borium in percelen verklaart, is de bemesting. Arjan Reijneveld: “Vanwege striktere wetgeving wordt er minder dierlijke mest en daardoor ook minder borium aangevoerd. Ook telers die de fosfaatruimte maximaal opvullen met dierlijke mest, moeten er rekening mee houden dat dit onvoldoende is. Die mest bevat gemiddeld 2 gram borium per kuub. Dat is te weinig bij een lage boriumtoestand. De adviesgift kan op boriumarme gronden oplopen tot 1,5 kg B per hectare.”

Mineralisatie onvoldoende

Borium zit ook in organische stof. Bij mineralisatie van organisch stof komt dus ook wat B vrij. Arjan Reijneveld: “Er wordt daarom wel gedacht dat er geen B-gebrek zal zijn op gronden die rijk zijn aan organische stof. Maar dat is een misvatting. In 40% van de gronden met een gehalte organische stof tussen de 5 en 10%, is het boriumgehalte laag of vrij laag. Met name de kwaliteit van de organische stof is hierbij bepalend.”

Opbrengst- en kwaliteitsverliezen

Borium speelt een belangrijke rol bij de celdeling van een plant. Ook heeft het een functie in de waterhuishouding van plantencellen en speelt het een rol bij het transport van koolhydraten in de plant. Bij boriumtekorten kunnen zich ernstige opbrengst- of kwaliteitsverliezen voordoen. Bekend is hartrot in suikerbieten door boriumgebrek. Maïs kan bij een tekort aan borium een minder goede kolfontwikkeling vertonen en vlinderbloemigen vormen minder wortelknobbeltjes. Ook bij bijvoorbeeld aardappelen, kool en tulpen kan een boriumgebrek de oorzaak zijn van kwaliteitsproblemen.

Gewasgerichte aanpak

Een gewasgerichte aanpak is, indien noodzakelijk, aan te raden. Het gaat daarbij dus niet om een bodemreparatie, maar om een gewasgericht advies. Eurofins Agro kan u door middel van BemestingsMonitor Teelt hier de meest actuele cijfers voor aanleveren door middel van grondanalyse. Boriumhoudende meststoffen zijn onder andere: chilisalpeter, maismap en kalksalpeter.

Om precies te weten hoeveel borium er in uw percelen zit, raadt Eurofins Agro aan om uw grond óók te laten analyseren op sporenelementen. De pF-curve is nu gratis beschikbaar bij ons analysepakket BemestingsWijzer en standaard aanwezig in BemestingsMonitor. Geef bij uw aanvraag van BemestingsWijzer of BemestingsMonitor Bodem aan dat u ook wil laten analyseren op de sporenelementen.

Bestel BemestingsWijzer