Mineralenconcentraat als kunstmestvervanger

7 maart 2017 - Expertartikel

Mineralenconcentraat kan als eindproduct van mestverwerking onderzocht worden in ons laboratorium in Graauw. Omdat het onder ‘dierlijke mest’ valt, is het voor het transport en handel verplicht om te laten analyseren. Maar kan het al worden ingezet als kunstmestvervanger?

Degenen die zich dagelijks bezig houden met mestverwerking zullen het direct onderkennen: de besluitvorming rondom mestverwerking zit al een tijdje in een ‘status quo’. Hoewel al een tijd bekend is dat mestverwerking en het gebruik van bijvoorbeeld mineralenconcentraat veel potentie heeft, en de mogelijkheid heeft om kunstmest (deels) te vervangen, wacht de markt op Brussel. De Europese Commissie moet mineralenconcentraat immers officieel toestaan als kunstmest. Op dit moment mag de ‘groene kunstmest’ nog niet worden toegepast boven de normen voor dierlijke mest (170 kilo stikstof per hectare, of 230 voor derogatiebedrijven). Vanuit Nederland worden er wel diverse politieke acties ondernomen om dit te realiseren:

Mineralenconcentraat en de politiek

 

 

Stikstofwerking

Mineralenconcentraat bevat stikstof en kalium en geen fosfaat. Zowel in wetenschappelijk onderzoek als in de praktijk zijn er goede ervaringen mee opgedaan. Zo is de stikstofwerking ongeveer 80% in vergelijking met die van KAS. Uit veldproeven op bouwland blijkt dat de stikstofwerking van mineralenconcentraat bijna hetzelfde is als bij vloeibare kunstmest. Uit onderzoek blijkt ook dat het gebruik niet tot meer nitraatuitspoeling leidt dan KAS. Er is een risico op ammoniakemissie, maar door emissie-arme toediening wordt dit beperkt.

Bij mestverwerking/scheiding is uiteraard niet alleen het mineralenconcentraat interessant. De dikke fractie die ook als eindproduct wordt gegenereerd is een bron van fosfaat en organische stof.

De analyse van mineralenconcentraat

Mineralenconcentraat kunt u laten onderzoeken in onze vestiging in Graauw. Bij het aanleveren van de monsters moet op het begeleidingsformulier duidelijk worden aangegeven dat het een mineralenconcentraat betreft. Dit om te voorkomen dat het gewoon als vloeibare mest wordt onderzocht. Dit kan gedaan worden door, liefst met rode stift, duidelijk ‘MC’ te vermelden.

Hebt u vragen over de analyse van mineralenconcentraat? Of wilt u bijvoorbeeld weten hoe u de monsters kunt aanbieden? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Eurofins Agro in Graauw (LZV)
Zandbergsestraat 1
4569 TC Graauw
Postbus / PO Box 16
4584 ZG Kloosterzande
Telefoon 0114-383827 (mest)
Telefoon 0114-383816 (compost)
Fax 0114-633028
E-mail mestbeleid-zvl@eurofins.com (mest)
E-mail customerservice-zvl@eurofins.com (compost)