Mineralisatie volop aan de gang

19 juni 2018 - Expertartikel

De mineralisatie van stikstof in de bodem is elk jaar weer grillig. Het vrijkomen van N is sterk afhankelijk van het weer. Bij hoge temperaturen kan er veel N worden vrijgemaakt in de bodem, maar alleen als er voldoende vocht in de bodem zit. In droge bodems mineraliseert er niet veel. Teveel regen (intensieve buien) zorgen echter voor uitspoeling en vervluchtiging. De bodemvruchtbaarheid en ook eerder gegeven mestgiften hebben natuurlijk ook een effect op de hoeveelheid N die beschikbaar is voor het gewas.

De cijfers van Eurofins Agro van het huidige voorjaar laten zien dat van half april tot half mei de minerale stikstof in een maisveld al kan verdubbelen; van nog geen 10 kg N/ha tot meer dan 70 kg N/ha! Dit zien we op diverse percelen waar we het verloop van nutriënten monitoren. Om tot een efficiënte bemesting te komen is het dus noodzakelijk om te monitoren of er voldoende N in de bodem zit. Eurofins Agro heeft een aantal hulpmiddelen om meer grip te krijgen op wat er in de bodem zit.