Najaarsgras: korter houden en natrium geven

17 september 2018 - Expertartikel

Nu de grasgroei weer op gang is gekomen, hopen veel veehouders op een mooi najaar. De smakelijkheid van het gras is in deze periode daarbij altijd een uitdaging. Door het gras kort te houden en een eventuele natriumgift blijft het ruwvoer in het najaar van deze snede lang smakelijk.

Door de kortere dagen en het lagere aantal zonuren vormt het najaarsgras minder suikers. Verder bedreigen schimmels zoals kroonroest de smakelijkheid. Door de vochtige omstandigheden in de herfst en de tragere groei van het gras krijgen deze schimmels meer kans. Het is daarom verstandig om te weiden in wat korter gras of genoegen te nemen met een lichtere maaisnede. Daardoor wordt de hergroei van het najaarsgras optimaal gestimuleerd. Vaak wordt ook een extra stikstofgift geadviseerd in het najaar, om de groei erin te houden. Dat is dit jaar niet nodig, omdat de bodemvoorraad stikstof nog lang niet uitgeput is.

Natrium

Een extra natriumgift – bijvoorbeeld met graszout – zorgt voor extra smakelijkheid. Natrium heeft geen invloed op de groei en opbrengst. Maar zout is wel een smaakmaker en vergroot daardoor de opname van het weidegras of de najaarskuil. Met name op zand- en dalgronden is het natriumgehalte vaak aan de lage kant. In de bodem is natrium is gevoelig voor uitspoeling.