Natriumgehaltes stijgen

29 augustus 2019 - Akkerbouw

Steeds meer Nederlandse bodems hebben te maken met een stijgend natriumgehalte. Dit kan leiden tot flinke opbrengstverliezen. BemestingsWijzer geeft inzicht in de natriumtoestand van uw perceel. Zo kunt u, indien nodig, maatregelen treffen.

Verzilting is wereldwijd een toenemend probleem. Een van de oorzaken is oprukkend zeewater door verdroging. Het resultaat is een te hoog gehalte natrium (Na) in de grond. Een overdaad aan Na heeft een negatief effect op de groei en de ontwikkeling van het gewas. De schatting is dat te veel zout in de Nederlandse bodems tot wel 30% aan opbrengstverlies kan betekenen.

Hoeveel natrium zit er in de bodem?

De hoeveelheid Na in uw perceel is na te gaan via grondonderzoek. Met BemestingsWijzer bepaalt Eurofins Agro Na op twee manieren

De Na-plantbeschikbare voorraad betreft de Na die is opgelost in de bodemoplossing  en aan de randen van het klei-humuscomplex zit. Deze Na kan het gewas gemakkelijk opnemen. De Na-bodemvoorraad betreft Na die stevig is gebonden aan het klei-humuscomplex en die daardoor minder gemakkelijk beschikbaar is voor gewasopname.

Verschillen tussen percelen zijn groot

Met de BemestingsWijzer bepaalt Eurofins Agro de Na-toestand op basis van Na-plantbeschikbaar en Na-bodemvoorraad. Voor de provincie Zeeland, bijvoorbeeld, blijkt dat met name de Na-plantbeschikbaar aan de hoge kant  is in delen van Walcheren en Zuid Beveland.  

Voor de gehele provincie is de Na-bodemvoorraad is gemiddeld genomen niet te hoog. Er zijn echter individuele percelen die flink afwijken van deze regiocijfers. Met andere woorden, houd er rekening mee dat op perceelsniveau er veel meer verzilting kan zijn dan u op basis van regionale gemiddelden zou verwachten.