Nieuwe actielimieten perchloraat in EU

16 juli 2015 - Expertartikel

Binnen de Europese Unie gelden nieuwe actielimieten voor perchloraat. Dat heeft de Europese Commissie bekend gemaakt. Deze limieten zijn geldig tot er voor perchloraat in groenten en fruit een nieuw wetenschappelijk advies is van de European Food Safety Agency (EFSA).

De aandacht voor perchloraat is relatief nieuw. In 2013 werd in Duitsland vastgesteld dat er gehalten perchloraat in groenten en fruit kunnen voorkomen waarbij de voedselveiligheid niet te garanderen is. Vervolgens werden in datzelfde jaar eerst door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en kort erna de door de Europese Commissie tijdelijke actielimieten vastgesteld. Deze actielimieten worden nu opnieuw vervangen.

De actielimieten die per 16 maart 2015 van kracht zijn

 


Voedselsoort
limiet (mg/kg)


Groenten en fruit
0,1Met uitzondering van:
 


Cucurbitaceae (komkommerfamilie)
0,2


Selderij en spinazie geteeld in kas
0,5


Kruiden, sla en saladeplanten (inclusief Rucola), geteeld in de kas
1,0


Gedroofde specerijen (m.u.v. gedroogde kruiden en paprika), gedroogde hop
0,5


Thee (Camellia sinensis), gedroogd
0,75


Kruiden- en vruchtenthee, gedroogd
1,0


Voedsel voor zuigelingen en jonge kinderen (kant-en-klaar)
0,02


Ander voedsel
0,05

 

 

De EFSA heeft op verzoek van de Europese Commissie een wetenschappelijk advies uitgebracht over de risico’s voor de volksgezondheid door perchloraat. De EFSA stelt dat er mogelijke risico’s bestaan, met name voor jongere leeftijdsgroepen en voor mensen die een licht tot matig jodiumtekort hebben.

 

 

 

 

 

Meer gegevens nodig

Tot nu toe zijn met name hogere gehalten aangetroffen in Cucurbitacea (komkommerfamilie) en in bladgroenten, vooral die in kassen geteeld zijn. 

De Europese Commissie zegt dat er behoefte is aan meer gegevens over de aanwezigheid van perchloraat in levensmiddelen in Europa. Op dit moment zijn er te weinig gegevens beschikbaar voor een goed beeld over de mogelijke risico’s. De Europese Commissie roept de EU-landen dan ook op om, in samenwerking met levensmiddelenbedrijven, de aanwezigheid van perchloraat te monitoren. Ook is er onderzoek nodig naar de factoren die leiden tot de aanwezigheid van perchloraat in levensmiddelen. Uiterlijk eind februari 2016 wil de EFSA de gegevens van de lidstaten van de EU ontvangen.

 

 

Een natuurlijke stof

Perchloraat is een chemische stof die van nature voorkomt in het milieu. Het kan gevormd worden in de atmosfeer en neerslaan in de bodem en het grondwater. Water, bodem en grondwater worden daarom gezien als mogelijke bronnen van perchloraatcontaminatie in levensmiddelen. Ook kan perchloraat gevormd worden tijdens de afbraak van natriumhypochloriet dat gebruikt wordt als ontsmettingsmiddel.

 

 

Eurofins Agro kan perchloraat analyseren in AGF-producten, grond, water en meststoffen.