Nieuwe schimmel remt voorplanting Suzuki-fruitvlieg

14 oktober 2016 - Expertartikel

Een nieuwe insectendodende schimmel remt de voorplanting van jonge Suzuki-fruitvliegen zeer effectief. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Plant Research. De nieuwe schimmel belooft veel goeds in de strijd tegen de Suzuki-fruitvlieg die nog maar kort voorkomt in Noord-West Europa.

Volgend jaar, in 2017, wordt de werking van de insectendodende schimmel in de praktijk getoetst via een ‘lokken en doden-strategie’. Dit jaar bleek al in een proef, dat vier weken na het loslaten van jonge fruitvliegen in kooien met blauwe bessen die met de schimmel besmet waren, de voortplanting bijna volledig werd geremd.

Schade aan diverse gewassen

De  Suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii) veroorzaakt met name schade in kleinfruit, zoals  aardbei, bessen, braam, kers en framboos. Daarnaast  blijkt dat ook wilde besdragende planten zoals vlier, rozenbottel en vogelkers waardplanten kunnen zijn voor deze fruitvlieg. Aangetaste vruchten kunnen niet in de handel gebracht worden, wat leidt tot grote schade. De soort komt nog maar kort voor in Nederland, sinds 2012, maar veroorzaakt wel veel schade.

Europees onderzoek

In het project DROPSA, dat door de EU wordt gefinancierd, wordt gewerkt aan diverse opties om de schade van de Suzuki-fruitvlieg te beperken. Zo wordt er ook gekeken naar preventieve maatregelen als netten en vallen, naar chemische middelen en ruimen van fruit. Chemische middelen zijn echter beperkt in hun toepassingsmogelijkheden omdat deze slechts in een korte periode gebruikt mogen worden, ver voor de oogst.

Succesvolle kooiproeven

Wageningen Plant Research heeft in de zoektocht naar een biologische bestrijder meerdere schimmels getest: de nieuwe schimmel Metarhizium robertsii en commercieel beschikbare producten: Botanigard en PreFeRal. De kooiproeven met Metarhizium robertsii gaven een heel goed resultaat.

•    Meer informatie op wur.nl