Bemestingsverslagen voorbereid op nieuwe wetgeving

20 december 2019 - Nieuwsberichten

De bemestingsverslagen van Eurofins Agro voldoen nu al aan de nieuwe P-wetgeving die in 2021 wordt ingevoerd. Klanten die dit winterseizoen hun percelen laten bemonsteren, kunnen het verslag daardoor ook na wetswijziging gebruiken.

De wetgeving voor het bepalen van de fosfaattoestand in grasland is nu gebaseerd op de P-Al, voor bouwland is dit de Pw. Per 2021 verandert dat naar de fosfaatcijfers P-PAE (plantbeschikbare fosfaat) en P-Al (bodemvoorraad P) voor alle gronden. Er is dan geen onderscheid meer in de bepaling van de fosfaat tussen bijvoorbeeld grasland en bouwland. De wetswijziging hierover is al wel aangekondigd, maar nog niet definitief vastgesteld.

Eurofins Agro speelt nu al op deze wetswijziging in door op het analyseverslag van BemestingsWijzer drie fosfaat-parameters te vermelden (Pw, P-Al en P-PAE). Dankzij deze aanpassing kunt u het verslag van BemestingsWijzer de komende vier jaar gebruiken, ook bij gewijzigde wetgeving.