Nog weinig mineralisatie van zwavel

12 juni 2015 - Expertartikel

De mineralisatie van zwavel komt dit jaar nog maar langzaam op gang. Voor een goede mineralisatie is voldoende en actief bodemleven nodig. Waarschijnlijk speelt het relatief koele voorjaar hierin een rol.

Uit onderstaande figuur, gebaseerd op de analyseresultaten van de afgelopen twee weken, blijkt dat in bijna 80% van de percelen er minder dan 25 kg plantbeschikbare zwavel per hectare beschikbaar is. “Dat is nog niet veel, en te weinig voor de meeste gewassen”, vertelt Arjan Reijneveld. Hij is productmanager bij Eurofins Agro. 

Tekorten bij bloemkool

In de praktijk is het al zichtbaar. In bloemkool tonen diverse plantingen momenteel verschijnselen van zwavelgebrek, zo meldt het vakblad groenten&fruit. Dit is te zien aan geelverkleuring van het blad tussen de nerven en aan de bladranden. Het lijkt op stikstofgebrek, maar dat is het dus vaak niet. Om echt te weten om wat voor gebreksverschijnselen het gaat is het zinvol om percelen (of slechte plekken daarin) te laten analyseren. Er kan van alles aan de hand van gebreksverschijnselen tot verschijnselen van overmaat. Eerder beschreven we dat ook al voor zink, voor zowel een gebrek als overmaat.

Mineralisatie van zwavel

Arjan Reijneveld legt uit hoe het werkt met zwavel: “De mineralisatie van zwavel komt later op gang dan de mineralisatie van stikstof. Van de stikstof uit dierlijke mest is meestal ongeveer 50% direct beschikbaar voor het gewas.”

Bij zwavel is dat anders. De zwavel in dierlijke mest is vooral organisch gebonden en zal daardoor later vrijkomen dat de stikstof. De zwavel die zich in de bodem bevindt is ook organisch gebonden. Daarom is er dus voldoende en actief bodemleven om dit vrij te maken en dus beschikbaar te maken voor het gewas. Arjan Reijenveld: “Er is even tijd nodig dus. Bij een koel voorjaar is dat een aandachtspunt voor telers.  Dat er op dit moment zo weinig zwavel vrijkomt in de bodem kan een probleem worden. Gewassen hebben immers zwavel nodig.”

Actueel zwavelgehalte meten

Eurofins Agro adviseert telers om alert te zijn op het zwavelgehalte dat plantbeschikbaar is (S-plantbeschikbaar). Via BemestingsMonitor CHECk is dit eenvoudig te meten. CHECK houdt niet alleen rekening met de zwavel die nu beschikbaar is, maar ook met de zwavel die de bodem nog kan naleveren. Dit gebeurt tijdens de analyse door middel van  gegevens vanuit een GPS-koppeling met bodemkengetallen die van eerder onderzoek door Eurofins Agro van uw percelen bekend zijn.

Ook stikstof

Dat de mineralisatie van zwavel achterloopt is niet heel verbazingwekkend. Eerder deze maand berichtten we al dat ook de mineralisatie van stikstof achterloopt. Ook stikstof wordt gemeten via het CHECK-monster. U heeft met deze analysemethode een duidelijk beeld van de actuele beschikbaarheid van diverse nutriënten.

Bijbemesting nodig?

Bijbemesting van zwavel is steeds vaker nodig. Dit komt doordat de zwaveldepositie (zwavelaanvoer via zure regen) is afgenomen. Zwavel is naast stikstof nodig voor de vorming van eiwitten in het gewas. Het is dus belangrijk voor de groei van het gewas en dus de uiteindelijk opbrengst tijdens de oogst.