Onderzoek AM ook in het voorjaar mogelijk

14 maart 2019 - Expertartikel

Onderzoek op aardappelmoeheid (AM) vindt in de praktijk vaak (direct) na de aardappeloogst plaats. Ook in de volgteelt, bijvoorbeeld graan of bieten, kunnen de aardappelcysten betrouwbaar worden aangetoond. Dit vrijwillig AM-onderzoek van Eurofins Agro biedt u houvast bij de beheersing van AM.

Als u tijdig weet dat AM aanwezig is in de grond kunt u bij de teelt van pootgoed- of consumptieaardappelen én van zetmeelaardappelen in een vroeg stadium gerichte maatregelen nemen. Zo houdt u de populatie onder controle. Voor de teelt van uitgangsmateriaal, waarbij een AM-vrijverklaring vereist is, kunt u deze veilig stellen en een besmetverklaring voorkomen.  Met DNA-techniek brengt Eurofins Agro een besmetting met Globodera pallida en G. rostochiensis betrouwbaar in beeld. Dit is noodzakelijk voor een juiste rassenkeuze als maatregel om de AM te beheersen. 

Pootgoed- en consumptieaardappelen

Eurofins Agro biedt vrijwillige intensieve bemonstering aan op aardappelcysten. Dit onderzoek heeft een hoge detectiekans (meer dan 90%) en brengt beginnende haarden in kaart. Bij het AM-intensief onderzoek is aanvullend indicatief bietencystenonderzoek mogelijk waarbij het aantal levenskrachtige bietencysten wordt geteld en wordt ingedeeld in besmettingsklasse.

Eurofins Agro levert diverse onderzoeks-pakketten tegen een aantrekkelijke prijs. Zo hebt u een AM-intensief 100 onderzoek voor een vaste prijs van € 97,40 per ha, ongeacht het gevonden aantal met levende inhoud besmette monsters. Via DNA-onderzoek is het mogelijk om in het geval van een besmetting óók de soort vast te stellen. De prijs voor DNA-onderzoek bedraagt € 40,00 per soortbepaling. Zo weet u altijd waar u aan toe bent en houdt u ook grip op de kosten.

Zetmeelaardappelen

Met het AM-zetmeelonderzoek ontvangt u een overzichtelijk verslag waarbij het aantal eieren en larven per 200 ml met de gevonden soorten G. pallida en/of G. rostochiensis wordt weergegeven. Eurofins Agro biedt de mogelijkheid om de monsternamelocatie nauwkeurig met GPS vast te leggen met weergave van coördinaten en het bemonsterde oppervlak op het verslag. Afhankelijk van het gevonden aantal levende eieren en larven is aanvullend een rassenkeuzetoets mogelijk.

AM-zetmeelonderzoek heeft u voor € 50,00 per monster inclusief DNA-soortbepaling en dit is inclusief monstername door Eurofins Agro. Optioneel is de vastlegging locatie met GPS voor € 7,50. Zelf bemonsteren is ook mogelijk. De prijs hiervoor bedraagt € 35,00 per aangeleverd monster.  

Gecombineerd onderzoek

Als u ook gebruik van één van onze andere diensten, zoals het BemestingsWijzer, kunt u bij een combinatie met vrijwillig AM-onderzoek besparen op de orderkosten (€ 27,50).

Wilt u meer weten, neem dan contact op met uw rayonmedewerker. Voor direct opgeven van percelen voor bemonstering, klik op onderstaande bestelknop. U kunt uw percelen ook digitaal aanmelden via http://eurofins-agro.akkerweb.nl. Na aanmelding nemen wij contact met u op en bespreken de wensen en het moment van monstername met u af