Onderzoek: ‘Bodem resetten’ biedt perspectief

28 mei 2015 - Expertartikel

Het onderzoek naar de mogelijkheden van ‘Bodem resetten’ in buitenteelten, waaraan ook Eurofins Agro meewerkt, heeft veel bruikbare kennis opgeleverd. Dat blijkt uit de eerste resultaten. Bodem resetten is een vorm van biologische grondontsmetting tegen aaltjes.

Bij ‘Bodem resetten’ wordt het middel Herbie gebruikt; een gemakkelijk afbreekbaar eiwit, afkomstig van afvalstromen uit de agro-industrie. Het middel wordt in de bodem ingewerkt, waarna de bodem gedurende twee tot drie weken wordt afgedekt. Als de methode ook werkt in de vollegrond, dan is het een veel praktischer en uitvoerbaarder systeem dan de bestaande versie van biologische grondontsmetting.

 

 

 

 

 

 

Traditionele manier

De bestaande manier van biologische grondontsmetting wordt al een aantal jaar toegepast in vollegrondteelten. Bij deze ‘traditionele’ manier wordt een grote hoeveelheid organisch materiaal, vaak gras, in de bodem gewerkt. Daarna wordt de bodem afgedekt. Dit moet gedurende zes weken in  de zomer worden uitgevoerd; dit is erg duur omdat er een teeltseizoen verloren gaat.

 

 

Versneld onderzoek

Vanwege de toenemende problemen met aaltjes in diverse teelten hebben diverse partijen, onder leiding van Agrifirm, versneld onderzoek ingezet naar de mogelijkheden van deze nieuwe methode van biologische grondontsmetting.  In het najaar van 2014 zijn op een aantal percelen proeven uitgevoerd. Dit onderzoek heeft het volgende duidelijk gemaakt:

 

Reductie van aaltjes

Hoewel harde conclusies nog niet te trekken zijn, spreken de cijfers uit de eerste resultaten voor zich. Bij aardappelcystenaaltjes is een reductie van 68 procent gemeten, terwijl natuurlijke sterfte 4 procent is. Bij het Pratylenchusaaltje is een maximale doding van 92,5 procent gemeten, bij onbehandeld was dit 30 procent. Deze resultaten zijn behaald in ongunstige omstandigheden: de proef startte toen de bodemtemperatuur eigenlijk al te laag was.

 

 

Voortzetting onderzoek

Het onderzoek wordt in 2015 voortgezet. In dit onderzoek zal verder worden gekeken naar de mogelijkheden van plantaardige coating. Uiteindelijk moet duidelijk worden of Bodem resetten betrouwbaar is en technisch en economisch haalbaar voor buitenteelten.